Osaan Kelan kuntoutuksesta voi osallistua poikkeuksellisesti myös etänä

Jos asiakas haluaa, kuntoutus voidaan pitää etäyhteyden kautta. Kuntoutus voidaan järjestää edelleen myös kasvokkain, jos se on turvallista koronaepidemian aikana.

Koronaepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa kuntoutus voidaan toteuttaa joko kokonaan tai osittain etänä. Jos palveluntuottaja tarjoaa etäkuntoutusta, asiakas voi halutessaan osallistua siihen. Asiakas voi tiedustella mahdollisuutta etäkuntoutukseen palveluntuottajalta.

Etäkuntoutus ei ole kuitenkaan mahdollista kaikissa kuntoutusmuodoissa. Kasvokkain järjestettäviä kuntoutusmuotoja ovat laitosmuotoiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, moniammatillinen yksilökuntoutus ja työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus.

Kuntoutusta voidaan järjestää edelleen myös kasvokkain, jos se onnistuu koronaepidemian aikana turvallisesti. Palveluntuottajat seuraavat viranomaisten valtakunnallisia ja alueellisia rajoituksia ja suosituksia ja ottavat ne huomioon toiminnassaan.   

Palveluntuottajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää kuntoutusta kasvokkain koronaepidemian aikana.  Jos palveluntuottaja ei järjestä kuntoutusta kasvokkain, se ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja sopii kuntoutuksen toteuttamisesta etäyhteyden kautta tai siirtää kuntoutuksen myöhempään ajankohtaan.

Jos asiakas ei halua osallistua etäkuntoutukseen

Jos asiakas ei halua osallistua palveluntuottajan tarjoamaan etäkuntoutukseen, hän voi edelleen osallistua saman palveluntuottajan kasvokkaiseen kuntoutukseen. Jos palveluntuottaja ei järjestä kasvokkaista kuntoutusta, asiakas voi valita uuden palveluntuottajan.

Jos asiakas ei halua osallistua kasvokkaiseen kuntoutukseen

Jos asiakas ei halua koronatilanteen vuoksi osallistua kasvokkaiseen kuntoutukseen, palveluntuottaja siirtää asiakkaan kuntoutuksen myöhempään ajankohtaan. Jos asiakkaan kuntoutus on ryhmäkuntoutusta, kuntoutusryhmä saattaa tällöin vaihtua.

Lue lisää