Työttömyysturvan muutokset jatkuvat 30.9.2021 asti

Työttömyysetuuden suojaosan korotus ja liikkuvuusavustuksen väliaikaiset ehdot pysyvät voimassa 30.9.2021 asti. Myös työttömyysetuushakemusten käsittelyä ja tulojen sovittelua koskevat väliaikaiset muutokset jatkuvat syyskuun loppuun.

Työttömyysturvaan on tehty koronaepidemian vuoksi väliaikaisia lakimuutoksia. Niiden voimassaolo jatkuu 30.9.2021 asti.

Suojaosa ja liikkuvuusavustus

Työttömyysetuuden suojaosaa on korotettu väliaikaisesti. Suojaosa on 30.9.2021 asti 500 euroa, jos sovittelujakso on kuukausi, ja 465 euroa, jos sovittelujakso on 4 viikkoa. Suojaosa tarkoittaa rahamäärää, jonka työtön työnhakija voi ansaita ilman että se vaikuttaa työttömyysetuuteen. Jokainen suojaosan ylittävä euro vähentää työttömyysetuutta 50 senttiä. Korotettu suojaosa koskee niitä sovittelujaksoja, jotka alkavat viimeistään 30.9.2021.

Liikkuvuusavustusta voi saada 30.9.2021 asti kokoaikatyön työmatkaan, jos päivittäinen edestakainen työmatka kestää yli 2 tuntia. Liikkuvuusavustusta voi saada myös henkilö, joka muuttaa työn perässä.

Tulojen sovittelu ja ilmoittaminen

Syyskuun loppuun asti työtulot sovitellaan yhteen työttömyysetuuden kanssa kuukauden tai 4 viikon mittaisissa jaksoissa, vaikka jaksoon sisältyisi päiviä, joilta hakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Jakson aikana maksetut palkat siis huomioidaan sovittelussa, vaikka palkan maksupäivältä ei olisi oikeutta työttömyysetuuteen. Tämän vastineeksi sovittelujakson aikana maksettavaa palkkaa ei muunneta vastaamaan kuukausipalkkaa, vaan se otetaan huomioon sellaisenaan.

Jos yrittäjän tulot ovat muuttuneet koronaepidemian aikana, yrittäjä voi syyskuun loppuun asti itse ilmoittaa muuttuneet tulonsa, jotka sovitellaan yhteen etuuden kanssa. Tavallisesti yritystoiminnan tulojen sovittelussa on käytetty edellisen vuoden verotustietoja.

Työttömyysajan ilmoitus pitää täyttää säännöllisesti

Syyskuun loppuun asti jatkettuja lakimuutoksia sovelletaan asiakkaan hakemukseen automaattisesti. Työttömyysturvan hakijan pitää täyttää säännöllisesti työttömyysajan ilmoitus, jos työttömyys jatkuu. Työttömyysajan ilmoituksessa asiakas ilmoittaa Kelaan tehdyt työtunnit ja työpäivät. Yrittäjät voivat myös ilmoittaa mahdollisesti muuttuneet tulonsa työttömyysajan ilmoituksessa.

 

Tiedotetta päivitetty 29.6.2021. Tiedotteesta poistettu tieto: Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset, mutta ne odottavat vielä presidentin vahvistusta.

Lue lisää