Yrittäjän työmarkkinatukea jatketaan 30.11. asti 

Kela voi maksaa yrittäjälle työmarkkinatukea 30.11.2021 asti, jos yritystoiminta on kärsinyt koronaepidemian takia.

Yrittäjällä on oikeus Kelan maksamaan työmarkkinatukeen, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronaepidemian vuoksi. Tukea voi saada yritysmuodosta riippumatta, eikä yritystoimintaa tarvitse lopettaa. Nämä ehdot ovat voimassa 30.11.2021 asti.

Jos tarve tukeen jatkuu, työnhaun pitää olla voimassa

Jos yrittäjä ei ole koronaepidemian takia vielä työllistynyt takaisin yritystoimintaansa ja hakee edelleen työmarkkinatukea, hänen on huolehdittava, että työnhaku on voimassa TE-palveluissa. TE-palvelut antaa Kelalle tarvittaessa uuden työvoimapoliittisen lausunnon yrittäjän oikeudesta tukeen. Kela saa lausunnossa tiedon siitä, täyttyvätkö ehdot tuen maksamiselle myös jatkossa.

Kela on tarvittaessa yhteydessä yrittäjään ja pyytää arvioimaan yritystoiminnan tulot lausunnon mukaiselta ajalta. Jos yrittäjän työttömyys jatkuu, hänen pitää täyttää työttömyysajan ilmoitus säännöllisesti OmaKelassa.

Uusi hakija ilmoittautuu ensin TE-palveluihin

Jos yrittäjä ei ole aikaisemmin hakenut yrittäjän väliaikaista työmarkkinatukea ja haluaa hakea sitä nyt, hänen pitää ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin. Sen jälkeen yrittäjä voi täyttää työttömyysetuushakemuksen OmaKelassa.

 

Tiedotetta muokattu 8.10.2021. Tiedotteesta poistettu tieto: Eduskunta on hyväksynyt väliaikaiset muutokset, mutta ne odottavat vielä presidentin vahvistusta.

Lue lisää