Kelan sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseista kertovat kela.fi-sivut uudistuivat

Kela järjestää erilaisia sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja moniin eri sairauksiin ja elämäntilanteisiin. Kaikki Kelan järjestämät kurssit löytyvät nyt uudistuneilta kela.fi/kuntoutuskurssit-sivuilta.

Kela järjestää vuosittain sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja yli 40 sairauteen tai vammaan. Kursseilta asiakas saa tietoa sairaudestaan, vertaistukea sekä tukea arjen toimintoihin.

Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvilla on yleensä hiljattain todettu sairaus tai vamma, joka on pitkäaikainen tai pysyvä ja vaatii uusien toiminta- ja elintapojen omaksumista. Sopeutumisvalmennuskurssit auttavat asiakasta ja hänen perhettään sopeutumaan sairauden tai vamman mukanaan tuomiin muutoksiin.

Kuntoutuskurssille hakeutuvilla sairaus on saattanut olla osa elämää jo pidempään. Kuntoutuskurssilla asiakas saa tukea sairaudesta tai vammasta kuntoutumiseen.

Kaikki Kelan järjestämät sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit löytyvät nyt uusilta kela.fi/kuntoutuskurssit-sivuilta. Sivut on julkaistu nyt suomeksi ja ruotsiksi ja ne julkaistaan myöhemmin myös englanniksi.

Tarpeellinen tieto tiivistetyssä muodossa

Uusituilla sivuilla kaikki Kelan järjestämät kurssit on listattu valikkoon aakkosjärjestyksessä sairausryhmittäin. Kunkin kurssin sivulle on tiivistetty kaikki tarpeelliset tiedot siitä, mitä kuntoutuskurssille hakeutuvan on hyvä tietää: kenelle kurssi on tarkoitettu, mitkä ovat kurssin tavoitteet, voivatko läheiset osallistua kurssille ja mikä on kurssin toteutustapa ja kesto.

Sivuilta on myös linkitys kuntoutuskurssihakuun, josta näkyvät kurssien ajankohdat, paikkakunnat ja ajantasainen vapaiden paikkojen määrä. Sivuilla kerrotaan, millä hakusanalla kurssin tiedot löytyvät helpoiten.

Joiltakin sivuilta pääsee lisäksi lukemaan Elämässä-verkkolehdessä julkaistuja asiakkaiden kuntoutumistarinoita. Elämässä-verkkolehti on Kelan asiakasmedia, jossa Kelan etuuksista kerrotaan ihmisläheisesti ja asiakastarinoiden kautta. Kuntoutusaiheisissa asiakastarinoissa voi tutustua esimerkiksi sydän- ja diabeteskursseihin, uniapneaa sairastavien kuntoutuskursseihin ja omaishoitajien kuntoutukseen.

Kursseja eri ikäryhmille

Kuntoutuskursseja järjestetään sekä työelämässä oleville että työelämästä poissa oleville asiakkaille. Useimpia kursseja järjestetään myös eri ikäryhmille. Lasten kurssit ovat aina perhekursseja.

Osa kursseista järjestetään myös ruotsin ja saamen kielellä. Asiasta on mainittu näiden kurssien sivuilla. Ruotsin- ja saamenkielisille asiakkaille järjestetään tulkkaus koko kuntoutusohjelman ajaksi, jos Kela ei järjestä kuntoutusta heidän äidinkielellään.

Lue lisää