Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun täydennyshankinta 2021

Kela järjestää kuulo-, kuulonäkö- ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelut tulkkauspalvelulain (laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta 133/2010) nojalla. Kela hankkii palvelut ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Täydennyshankinnassa on kyse lisäresurssien hankinnasta vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluun. Täydennyshankinnasta on julkaistu 12.6.2021 hankintailmoitukset HILMA-ilmoituskanavalla Hilma - Etusivu (hankintailmoitukset.fi).

Täydennyshankinta perustuu 19.6.2020 Hilmassa julkaistuihin aikaisempiin vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelua koskeviin tarjouspyyntöihin, joilla ei saatu hankittua riittävää määrää tulkkausresurssia asiakkaiden tarpeisiin. Katso hankitun tulkkiresurssin määrä 9.3.2021 (pdf).

Aiemmin julkaistut tarjouspyynnöt: Hilma 2020-049395, EUVL 2020/S 118-287475, Hilma 2020-049388, EUVL 2020/S 118-287477, Hilma 2020-049387, EUVL 2020/S 118-287474, Hilma 2020-049394, EUVL 2020/S 118-287492 ja Hilma 2020-049393 ja EUVL 2020/S 118-287476.

Kyseessä on julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 25 §:n kansallisen kynnysarvon ylittävä liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta.