Asiointipalvelut työnantajille

Työnantaja voi asioida Kelan kanssa alla olevissa asiointipalveluissa. Kirjaudu asiointipalveluun kunkin palvelun oman sivun kautta.

Kirjautumiseen tarvitset Suomi.fi-valtuudet. Tarkista, mitä valtuuksia tarvitset, kun käytät työnantajan asiointipalveluita.

Suomi.fi-tunnistus

Asiointipalveluihin kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella. Voit tunnistautua henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. 

Suomi.fi-valtuudet

Asiointipalvelujen käyttäjät tarvitsevat lisäksi Suomi.fi-valtuudet organisaatioilta, joiden asioita he hoitavat. Vain tietyt henkilöt voivat asioida asemansa perusteella ilman valtuutta. Valtuudet ovat asiointipalvelukohtaisia.

Palvelun käyttäjän tarvitsemat valtuudet riippuvat tehtävistä, joita hän hoitaa palvelussa.  Kunkin palvelun omalla sivulla kerrotaan valtuuksista, jotka palvelussa tarvitaan. Valtuuden kohdalla on myös kuvaus siitä, missä työtehtävissä kutakin valtuusasiaa tarvitaan.

Tutustu Kelan asiointipalveluissa tarvittaviin valtuuksiin Suomi.fin Valtuusasiat-sivulla rajaamalla haku sanalla Kela. Hae valtuudet Suomi.fin Valtuudet-palvelussa

Yritykset

Yritykset voivat antaa Suomi.fi-valtuuksia henkilöille tai toisille yrityksille. Kun organisaatio saa asiointivaltuuden toiselta organisaatiolta, valtuuden saanut taho voi antaa tämän valtuuden edustamisvaltuutena työtekijöilleen. Edustamisvaltuuden voi rajata asiakkaan Y-tunnuksen perustella, jolloin kukin työntekijä saa oikeuden asioida vain omien asiakkaidensa asioissa.

Yhdistykset

Yhdistyksen yksinoikeudellinen nimenkirjoittaja voi valtuuttaa yhdistyksen puolesta muita henkilöitä tai organisaatioita samalla tavalla kuin yrityksissä. Yhdistyksen puolesta valtuuttaminen tehdään Suomi.fin Valtuudet-palvelussa valitsemalla "Yrityksen puolesta asiointi".

Useamman nimenkirjoittajan yhdistyksille valtuuksien antaminen tapahtuu virkailijavaltuuttamispalvelun kautta.

Muut organisaatiot

Julkiset organisaatiot, seurakunnat, säätiöt ja ulkomaiset yritykset rekisteröivät ensin valtuushakemuksella valtuutusoikeuden Suomi.fi-valtuuksien virkailija-avusteisessa valtuuttamispalvelussa, minkä jälkeen valtuutusoikeuden saanut voi antaa tarvittavat valtuudet Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Tekninen tuki

Jos sinulla on teknisiä ongelmia asiointipalveluiden kanssa, ota yhteyttä tekniseen asiakastukeemme arkisin klo 7–17:

Sähköpostiosoite: tekninentuki@kela.fi
Puhelinnumero: 020 634 7787

 

Asiointikielen voi palveluun kirjautuneena vaihtaa aloitussivulla. Päätöksenantokieltä ei voi Kelassa muuttaa, koska se tulee Kelaan Verohallinnon rekisteristä.