Elatustuen määrä ja maksaminen

Elatustuen määrä riippuu elatussopimuksesta tai -tuomiosta sekä siitä, millä perusteella elatustukea haetaan. Elatustuki maksetaan joko täysimääräisenä tai vähennettynä. Täysi elatustuki on 172,59 e/kk.

Täysi elatustuki

Kela maksaa täyden elatustuen, jos elatusapu on vahvistettu vähintään täysimääräisen elatustuen suuruiseksi eikä elatusvelvollinen maksa elatusapua. Kela maksaa täyden elatustuen ja perii elatusvelvolliselta maksamatta jääneen elatusavun. Jos Kela saa maksamatta jääneen elatusavun perittyä, Kela maksaa elatusavun ja -tuen mahdollisen erotuksen elatusavun saajalle. Katso esimerkki sivun lopusta.

Elatustuki maksetaan täytenä myös seuraavissa tilanteissa:

  • Elatusvelvollinen jättää maksamatta sellaisen elatusavun maksamisen, joka on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi hänen puutteellisen maksukykynsä takia.
  • Elatusapua ei ole lainkaan vahvistettu maksettavaksi elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia.

Näissä tapauksissa elatussopimuksessa tai –tuomiossa pitää olla maininta elatusvelvollisen puutteellisesta maksukyvystä. Katso esimerkki sivun lopussa.

Täyttä elatustukea maksetaan myös seuraavissa tilanteissa:

  • Avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää tai kahta elatusvelvollista vanhempaa.
  • Adoptiovanhempi on adoptoinut lapsen yksin.
  • Elatusapua ei ole voitu vahvistaa yhtä aikaa vanhemmuuden vahvistamisen kanssa.

Vähennetty elatustuki

Kela maksaa elatustuen vähennettynä, jos elatusapu on vahvistettu täyttä elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia. Puutteellisesta maksukyvystä pitää tällöin olla maininta elatussopimuksessa tai -tuomiossa. Kela maksaa sinulle elatustuen ja elatusavun erotuksen, ja lisäksi saat elatusvelvolliselta elatusavun. Loppusumma on siis täyden elatustuen suuruinen. Katso esimerkki sivun lopussa.

Jos vahvistettu elatusapu on täyttä elatustukea pienempi muusta syystä kuin elatusvelvollisen puutteellisen maksukyvyn takia, Kela ei maksa elatustuen ja elatusavun erotusta. Jos elatusvelvollinen kuitenkin jättää maksamatta tällaisen elatusavun, Kela maksaa elatustuen vahvistetun elatusavun suuruisena. Kela ei maksa alle 5 euron tukea.

Elatustuki on verotonta tuloa. Elatusavun ja elatustuen määrä vaihtelee vuosittain. Se tarkistetaan elinkustannusindeksillä.

Muiden tukien vaikutus

Muut Kelan tuet eivät vaikuta elatustukeen. Poikkeuksena on lapselle myönnetty sotilasavustus, joka vähennetään elatustuen määrästä.

Maksaminen

Elatustuki maksetaan jokaisen kuukauden 10. päivänä. Elatusvelvolliselta perityt elatusavut maksetaan kuukauden 25. päivä. Jos maksupäivä on pyhäpäivä tai lauantai, elatustuki ja elatusapu maksetaan edeltävänä pankkipäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan elatustuesta tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä.

Tuki maksetaan lapsen huoltajalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Jos lapsi on täyttänyt 15 vuotta, tuki voidaan myöntää ja maksaa myös hänelle itselleen.

Tukea maksetaan enintään siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tuki voi päättyä aikaisemmin, jos elatusvelvollisuus päättyy tai tuen muut edellytykset eivät enää täyty.

Kela voi tarkistaa tuen, jos perheen tilanne muuttuu niin, että se vaikuttaa tukeen.

Esimerkki

Toinen vanhemmista on määrätty maksamaan elatusapua lapselle 50 e/kk. Elatusapu on elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen takia elatustukea pienempi, joten Kela maksaa elatusavun ja elatustuen erotuksen 122,59 e/kk. Jos elatusvelvollinen ei maksa elatusapua, Kela maksaa täyden elatustuen 172,59 e/kk ja perii elatusvelvolliselta 50 e/kk.

Elatustuen määrä vuosina 2011-2021

Vuosi Määrä
2021 167,35 e/kk
2020  167,01 e/kk
2019 158,74 e/kk
2018 156,39 e/kk
2017 155,50 e/kk
2016 154,77 e/kk
2015 155,17 e/kk
2014 153,63 e/kk
2013 151,85 e/kk
2012 147,96 e/kk
2011 142,86 e/kk