EU ja työttömyysturva: mitä uutta, mitä haasteita?

EU and unemployment benefits: old challenges, new proposals

Aika: perjantai 12.5.2017 klo 9.30–16.30
Paikka: Kelan päätalo, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Seminaari järjestetään Kelan tutkimuksen, Tampereen yliopiston apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puhan ja EU:n komission rahoittaman FreSsco-asiantuntijaverkoston yhteistyönä.

Seminaari jakautuu kahteen osaan: aamupäivällä käsitellään työntekijöiden vapaata liikkuvuutta, EU:n työttömyyspakettia ja työttömyysturvaetuuksien koordinaatiota EU:ssa Suomen näkökulmasta. Aamupäivällä seminaarin työkieli on englanti.

Iltapäivällä esittelemme uunituoreen Kelan tutkimuksen julkaiseman teemakirjan Sosiaaliturvan rajoilla – kirjoituksia kansainvälisestä sosiaalioikeudesta. Kirjasta nostetaan esiin päivän teemaan liittyen kaksi esitystä, jotka liittyvät työntekijöiden liikkuvuuden aiheuttamiin haasteisiin muun muassa lainvalintasääntöjen ja työkyvyttömyyseläkejärjestelmien kannalta. Iltapäiväsession päättää pohdinta mahdollisesta tulevaisuuden työttömyysturvasta, perustulosta ja siitä, miten se istuu olemassa olevaan EU:n koordinaatiosääntelyyn. Iltapäiväosuus on suomenkielinen.

Seminaari on maksuton. Osallistuja vastaa omista matka- ja muista kuluistaan. Tilaisuudessa on kahvi- ja lounastarjoilu.

Ohjelma

9.30 Coffee / Kahvi

10.00 Morning session
Opening of the seminar / Seminaarin avaus
Laura Kalliomaa-Puha, assistant professor, University of Tampere

Recent developments at EU level in social security coordination and free movement of workers
Joanna Kaczanowska, legal officer, European Commission, DG EMPL, D/2
Laura White, legal officer, European Commission, DG EMPL, D/2

Break (five minutes)

The unemployment package – what needs to be done, what plans to be done with the EU unemployment rules?
Rob Cornelissen, FreSsco visiting expert
Carlos Garcia de Cortazar, FreSsco visiting expert

Coordination of unemployment benefits from the Finnish point of view
Marjaana Maisonlahti, Ministerial adviser, Unemployment and Health Insurance Unit, Ministry of Social Affairs and Health

12.30 Lunch buffet/ lounas buffet

13.30 Afternoon session
Sosiaaliturvaa yli rajojen – kirjan esittely / Social security across borders – introduction of a new publication
Anna-Kaisa Tuovinen, researcher, Kela Research
Laura Kalliomaa-Puha, UTA

Leipä pieninä palasina maailmalla – EU:n sosiaaliturva-asetusten lainvalintaa koskevat haasteet (Conflict rules on applicable legislation – challenges and possible solutions)
Minna Levander, Development Manager, Finnish Centre for Pensions
Karoliina Nurmi, Development Manager, Finnish Centre for Pensions

Työkyvyttömyyseläkejärjestelmät EU-kontekstissa – erityisesti haasteet Suomen ja Ruotsin välillä liikkuville työntekijöille (Disability pension systems in the EU context – challenges for employees moving between Finland and Sweden)
Jaana Rissanen, Development Manager, Head of Unit, Finnish Centre for Pensions

15.00 Coffee break

15.30 Uusia teemoja: Työttömyysturva, perustulo ja koordinaatio (New ways to secure income for the unemployed: the Basic Income Experiment in Finland. How about coordination and BI?)
Olli Kangas, Director of Community Relations, Professor PhD (Soc.Sc.), Kela
Essi Rentola, Director of Coordination Unit, Ministry of Social Affairs and Health

Discussion

16.30 End of seminar / Seminaarin päätös