Miten oleskelu tai työ ulkomailla vaikuttaa Kelan tukiin?

Tältä sivulta löydät yleisimmät tilanteet, jotka liittyvät ulkomailla oleskeluun tai työskentelyyn. Lisää tietoa löydät Suomesta ulkomaille -sivuilta. Jos oma tilanteesi poikkeaa alla esitellyistä, ota yhteys Kelaan.

Muutto tai oleskelu ulkomailla

Jos muutat ulkomaille tai oleskelet ulkomailla tavallista lomamatkaa pidemmän ajan (yli 6 kk), sinun on aina ilmoitettava siitä Kelaan. Myös paluusta Suomeen on ilmoitettava.

Jos tilapäinen ulkomailla oleskelu muussa kuin EU- tai ETA-maassa kestää yli 6 kuukautta eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Kelan etuuksiin ulkomaille lähdöstä lukien. EU- ja ETA-maassa oleskeltaessa aikaraja on joustava. Ilmoita muutoksista Kelaan. OmaKelasta voit tarkistaa, kuulutko Suomen sosiaaliturvaan.

Etuuksien maksusta ulkomaille kerrotaan kohdassa Etuudet kansainvälisissä tilanteissa.