Johtoryhmä

Kelan johtoryhmä käsittelee hallitukselle esiteltävät asiat ja vastaa siitä, että Kelan strategiaa toteutetaan hallituksen linjausten ja päätösten mukaisesti.

Puheenjohtaja


Outi Antila, pääjohtaja

Pääjohtaja vastaa Kelan strategisesta johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi pääjohtaja vastaa asioiden esittelystä Kelan hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta. Hän myös valmistelee Kelan työjärjestyksen. Työjärjestyksestä päättää Kelan hallitus.

Johdon tukiyksikkö, viestintäyksikkö ja Kelan sisäinen tarkastus toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

Varapuheenjohtajat


Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, johtaja, pääjohtajan sijainen

Etuus- ja asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut toimivat Mäki-Lohiluoman alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.


Nina Nissilä, johtaja

IT-palvelut ja Yhteiset palvelut toimivat Nissilän alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Johtoryhmän jäsenet


Petteri Taponen, ma. asiakkuusjohtaja (1.8.2020-31.7.2021)


Antti Jussila, ma. etuusjohtaja (1.9.2020-31.7.2021)


Niina Linkova, ma. yhteisten palveluiden johtaja (1.9.2020-31.7.2021)


Jukka Melanen, IT-johtaja


Ville Korhonen, ma. viestintäjohtaja (1.2.2021-31.8.2021)


Marina Lindgren, tietopalvelujohtaja

Sihteeri ja johtoryhmän jäsen


Heli Korhola, johdon tukiyksikön johtaja

Henkilöstön edustaja


Tuula Hällfors-Laaksonen, pääluottamusmies