Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiaalla lapsella ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa.

Hoitaja voi olla

  • lapsen vanhempi
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Kotihoidon tukea voidaan maksaa myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jos heilläkään ei ole kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa. Tuen maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka. Jos kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukeen kuuluu

  • hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot
  • hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot
  • mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Kuka voi saada

Yleensä kotihoidon tuen hakee vanhempi tai muu huoltaja. Joskus hakija voi myös olla muu henkilö, jos hän hoitaa lasta pääasiallisesti ja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Myös adoptiovanhempi voi hakea kotihoidon tukea.

Muut etuudet voivat vaikuttaa kotihoidon tukeen. Esimerkiksi jos perheeseen syntyy uusi lapsi, äidille maksetaan jälleen äitiysrahaa. Tällöin kotihoidon tukea ei yleensä jää maksettavaksi. Katso, miten muut tuet vaikuttavat kotihoidon tukeen.

Monimuotoiset perheet

Lue lisää