Koulumatkatuen määrä ja maksaminen

Koulumatkatukesi määrään vaikuttavat matkapäivien määrä kalenterikuukaudessa, koulumatkasi pituus ja kulkutapa eli se, miten kuljet koulumatkasi. Tuen määrään vaikuttaa myös se, oletko oikeutettu maksuttomaan koulutukseen.

  • Jos sinulla on 15 matkapäivää tai enemmän kalenterikuukaudessa, voit saada täysimääräisen koulumatkatuen.
  • Jos sinulla on 10–14 matkapäivää kalenterikuukaudessa, voit saada koulumatkatukea, mutta tuki on puolet täysimääräisestä tuesta.
  • Jos sinulla on alle 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa, et voi saada koulumatkatukea.

Matkapäiviksi lasketaan ne päivät, jolloin matkustat oppilaitokseen tai työpaikalle kalenterikuukauden aikana. Matkapäivä voi olla myös viikonloppuna tai pyhäpäivänä, jos teet silloin koulumatkan. Meno- tai paluumatkoja ei lasketa, ainoastaan matkapäiviä. Matkapäivät voivat sijoittua kalenterikuukauden ajalle miten tahansa.

Kela maksaa koulumatkatuen kulkutavastasi riippuen joko kuljetuksen järjestäjälle tai sinulle itsellesi. Jos Kela maksaa tuen sinulle, raha tulee tilillesi kuukauden 1. päivänä tai sitä seuraavana pankkipäivänä. Jos saat tuen takautuvasti, raha on tililläsi yleensä kahden pankkipäivän kuluttua päätöksen antamisesta.

Kenellä on oikeus maksuttomaan koulutukseen?

Sinulla on oikeus maksuttomaan koulutukseen, jos täytät molemmat seuraavat ehdot:

  • Olet päättänyt peruskoulusi vuonna 2021 tai sen jälkeen.
  • Olet syntynyt vuonna 2004 tai sen jälkeen.

Kaikki koulutukset eivät kuitenkaan ole maksuttomia, vaikka täyttäisit ehdot. Tarkista oppilaitoksestasi, onko koulutuksesi maksutonta.

Maksuttomaan koulutukseen oikeutetut

Muut kuin maksuttomaan koulutukseen oikeutetut