Elatusavustus

Kela maksaa elatusapuun oikeutetulle lapselle elatusavun suuruisen määrän silloin, kun asevelvollinen on oikeuden päätöksen tai sosiaalihuollon toimielimen vahvistaman kirjallisen sopimuksen perusteella velvoitettu maksamaan alaikäiselle lapselle elatusapua kuukausittain, eikä hän kykene maksamaan sitä palveluksensa aikana.

Elatusavustuksen määrään vaikuttavat vain asevelvollisen tulot.

Kela ei myönnä elatusavustukseen oikeutetulle lapselle perusavustusta.

Lue lisää