Näin haet sotilasavustusta

 
 1. Hae sotilasavustusta OmaKelassa. Verkossa voit hakea sotilasavustuksen perusavustusta, asumisavustusta, erityisavustusta ja opintolainan korkojen maksua. Sotilasavustuksen elatusavustusta haetaan hakemuslomakkeella Sotilasavustus SA1 (pdf).
 2. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa.
 3. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi ratkaistu, paljonko etuutta saat ja koska se maksetaan. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat hakemuslomakkeen Sotilasavustus SA1 (pdf). Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Jos haet asumisavustuksen myöntämisen jälkeen esim. sähkölaskun korvaamista, täytä uusi hakemus verkossa ja lisää tarvittaessa lasku liitteeksi. 

Kela saa tiedot palkkatuloista tulorekisteristä. Kela hyödyntää näitä tietoja hakemusten käsittelyssä. Tarvittaessa sinulta pyydetään lisätietoja. Huomaa, että sinun on kuitenkin ilmoitettava Kelaan tulojen muutoksesta.

Liitteet eri avustuksiin

Asumisavustus

 • Kopio vuokrasopimuksesta, jos avustusta haetaan vuokra-asuntoon*
 • Maksukuitti tai muu tosite, jos nykyisen vuokran tai vastikkeen määrä ja erilliset lämmitysmaksut eivät selviä muista liitteistä (esim. vuokrasopimuksesta)*
 • Sähkö- tai kaasulasku
 • Lainanantajan selvitys maksetuista asuntolainan koroista. Selvityksessä tulee olla lainan tämänhetkinen määrä ja korkoprosentti.

Asumisavustus voidaan myöntää asevelvolliselle ja hänen omaiselleen. Asevelvollinen ei voi hakea avustusta avustukseen oikeutetun omaisensa puolesta eikä päinvastoin.

*Jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti, sinun ei tarvitse liittää hakemukseen vuokrasopimusjäljennöstä eikä selvitystä vuokran määrästä. Lista vuokranantajista, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Perusavustus

 • Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Perusavustus voidaan myöntää asevelvollisen omaiselle.

Erityisavustus

 • Kela saa tarvittavat tiedot perheen palkkatuloista tulorekisteristä.

Erityisavustus voidaan myöntää asevelvollisen omaiselle.

Elatusavustus

 • Kopio elatussopimuksesta, ellei lapsi saa elatustukea.

Elatusavustus voidaan myöntää asevelvollisen lapselle. Huoltaja allekirjoittaa hakemuksen.

Opintolainan korot

 • Pankin ilmoitus tai maksukuitti, jos korot maksetaan kuukausittain.

Kela voi maksaa asevelvollisen ja hänen omaisensa opintolainojen korot. Omaisen opintolainan korot maksetaan erityisavustuksena.  Asevelvollinen ei voi hakea avustusta avustukseen oikeutetun omaisensa puolesta eikä päinvastoin.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen kuukautta ennen palveluksen alkua. Sitä aiemmin avustukseen vaikuttavat olosuhteet usein muuttuvat. Sotilasavustuksessa ei ole takautuvaa hakuaikaa, eli Kela myöntää avustuksen aikaisintaan hakemuskuukauden alusta.

Sotilasavustuksen myöntäminen

Kela myöntää sotilasavustuksen palvelukseenastumispäivästä lukien, kuitenkin aikaisintaan hakemiskuukauden alusta. Kela maksaa sotilasavustusta sen kuukauden loppuun, jona asevelvollinen kotiutetaan tai palvelus keskeytyy vähintään 14 päivän ajaksi.

Jos oikeus avustukseen syntyy, kun asevelvollinen on jo palveluksessa, Kela myöntää avustuksen aikaisintaan oikeuden syntymisestä alkaen.

Jos reservin kertausharjoituksessa tai täydennyspalveluksessa olevalla tai hänen omaisellaan on oikeus sotilasavustukseen, Kela maksaa koko sotilasavustuksen kertasuorituksena jälkikäteen.

Kela toimittaa tiedon maksamastaan sotilasavustuksesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteidesi muutoksista, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein. Maksuun vaikuttavat esimerkiksi asumismenojen tai tulojen muuttuminen tai lapsen syntymä. Ilmoituksen voit tehdä asiointipalvelussa, puhelimitse tai palvelupisteessä.

Lue lisää