Suomen lääketilasto

Suomen lääketilasto on Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ja Kelan yhteistyössä toimittama tilastojulkaisu, joka sisältää sekä lääkkeiden kulutustietoja että sairausvakuutuksen korvaustietoja. Suomen lääketilastoa on julkaistu vuodesta 1987 lähtien.

Uusimmat julkaisut

Julkaisusta Suomen lääketilasto 2020 lähtien suomenkielinen ja englanninkielinen julkaisu ilmestyvät erillisinä. Linkki englanninkieliseen versioon: Finnish statistics on medicines 2020 (julkari.fi).

Lisätietoja Suomen lääketilastosta

Kela

Tietoa lääketilastoista:
Päivi Rastas, Tuomas Sarparanta
sähköposti: tilastot@kela.fi

Tietoa lääkkeistä ja lääkekorvauksista:
Leena Saastamoinen, puh. 020 63 41972
sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Tinna Voipio, puh 029 522 3458
sähköposti: etunimi.sukunimi@fimea.fi

Lue lisää