Aiheenmukaiset vuositilastot

Aiheenmukaiset vuositilastot julkaistaan pdf-muodossa.

Asevelvolliset

Kelan sotilasavustustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää sotilasavustuksen saajat ja maksetut ja keskimääräiset sotilasavustukset.

Asumisen tuet

Kelan asumistukitilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista eläkkeensaajien asumistuista, yleisistä asumistuista sekä opintotuen asumislisistä.

Eläkeläiset

Tilasto Suomen eläkkeensaajista (julkari.fi) Suomen virallinen tilasto sisältää tietoja kaikista työ- ja kansaneläkkeensaajista, eläkkeelle siirtyneistä ja eläkemenoista. Eläketurvakeskus ja Kela tuottavat julkaisun yhteistyössä.

Kuntoutus

Kelan kuntoutustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan kuntoutuspalveluista ja palvelujen ajalta maksetusta kuntoutusrahasta.

Lapsiperheet

Kelan lapsiperhe-etuustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuesta.

Lääkkeet

Suomen lääketilasto sisältää tietoa sairasvakuutuksen korvaamista lääkkeistä, lääkkeitä käyttäneistä potilaista, lääkkeitä määränneistä lääkäreistä, lääkkeiden kustannuksista ja korvauksista sekä lääkevaihdoista. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Kela tuottavat julkaisun yhteistyössä.

Opiskelijat

Kelan opintoetuustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot opintotuesta, opintolainoista ja koulumatkatuesta.

Sairastaminen

Kelan sairausvakuutustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot sairausvakuutuslain perusteella maksetuista sairauspäivärahoista, erityishoitorahoista ja sairaanhoitokorvauksista.

Työterveyshuolto

Kelan työterveyshuoltotilasto Suomen virallinen tilasto sisältää monipuolista tietoa sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämästä työterveyshuollosta että yrittäjien käyttämistä työterveyshuoltopalveluista.

Työttömät

Tilasto Suomen työttömyysturvasta Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamista työttömyysetuuksista. Se antaa kokonaiskuvan työttömien toimeentuloturvasta. Tilasto on tehty Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistyönä.

Vammaisetuudet

Kelan vammaisetuustilasto Suomen virallinen tilasto sisältää keskeiset tiedot alle 16-vuotiaan vammaistuista, 16 vuotta täyttäneen vammaistuista, eläkettä saavan hoitotuista, ruokavaliokorvauksista sekä vammaisten tulkkauspalveluista.