Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot perustoimeentulotuessa

Alle 18-vuotiaan lapsen oikeutta tavata vanhempaansa voidaan turvata myöntämällä siihen perustoimeentulotukea. Kela voi myöntää lapsen kanssa eri taloudessa asuvalle vanhemmalle tapaamispäiviltä lapsen ruokarahaa sekä tukea matkakustannuksiin.

Jotta Kela voi myöntää tukea tapaamiskustannuksiin, tarvitaan aina kunnan toimielimen vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös lapsen tapaamisoikeudesta.

Jos lapsi asuu puolet ajasta toisen vanhemman luona ja puolet ajasta toisen vanhemman tai muun huoltajan luona, lapsen perusosa jaetaan puoliksi eikä tapaamiskuluihin myönnetä erikseen tukea. Lapsen perusosa voidaan jakaa vanhempien kesken ilman vahvistettua tapaamissopimusta tai tuomioistuimen päätöstä. Jos lapsi vuoroasuu muun huoltajan luona, tarvitaan vahvistettu tapaamissopimus tai tuomioistuimen päätös, jotta lapsen perusosa voidaan jakaa. Lue lisää perusosasta.

Lapsen ruokaraha eri taloudessa asuvalle vanhemmalle

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea saavalle eri taloudessa asuvalle vanhemmalle lapsen ruokarahaa lapsen tapaamispäiviltä. Ruokarahaa maksetaan pääsääntöisesti lapsen tapaamispäiviltä tapaamissopimuksen mukaisesti.

Tapaamispäivät huomioidaan kullekin lapselle erikseen jokaista alkavaa vuorokautta kohti. Lapsen iän mukaisesta perusosasta huomioidaan ravintomenojen osuus, joka on 49 % perusosasta. Yhden vuorokauden ravintomenot ovat kuukauden ravintomenot jaettuna luvulla 30.

Esimerkki

Maria saa Kelasta perustoimeentulotukea. Hän tapaa 6-vuotiasta poikaansa kahtena viikonloppuna kuukaudessa, perjantaista maanantaiaamuun. Maria hakee tapaamispäiviltä tukea lapsen tapaamiskuluihin.

Alle 10-vuotiaan perusosa on 335,77 e/kk. Lapsesta maksetaan ruokarahaa Marialle kahdeksalta päivältä eli yhteensä 43,87 e (335,77 x 0,49/30 x 8).

Luvut on päivitetty vastaamaan 1.8.2022 indeksikorotusta.

Matkakustannukset

Lapsen tapaamisesta aiheutuvia matkakustannuksia voidaan ottaa eri taloudessa asuvan vanhemman menona huomioon, jos tapaamisesta on kunnan toimielimen vahvistama sopimus tai tuomioistuimen päätös. Kela huomioi tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset edullisimman kulkuneuvon mukaan. Ulkomaille niitä ei yleensä makseta. Myös saattajan matkakulut voidaan huomioida, jos lapsi on alle 7-vuotias tai jos lapsi ei voi matkustaa ilman saattajaa esimerkiksi terveydentilansa vuoksi tai muusta erityisestä syystä.

Matkakustannuksista pitää aina esittää tosite (esim. junalippu). Voit hakea tapaamismatkoihin etukäteen maksusitoumuksen. Ilmoita maksusitoumuksen tarpeesta hakemuksen Lisätiedot-kohdassa.

Lue lisää