Työeläkettä tutkinnosta

Jos suoritat tutkinnon, voit saada suurempaa työeläkettä, kun jäät eläkkeelle.

Kuka voi saada työeläkettä tutkinnosta?

Eläkkeeseen oikeuttavia tutkintoja ovat

  • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
  • ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto
  • ammatillinen perustutkinto.

Lisäksi eläkkeen saaminen edellyttää, että

  • olet suorittanut tutkinnon 1.1.2005 tai sen jälkeen,
  • olet suorittanut tutkinnon 18–67-vuotiaana ja
  • olet ollut ansiotyössä ja saat sen perusteella työeläkettä.

Voit saada eläkettä myös vastaavasta ulkomailla suorittamastasi tutkinnosta, jos olet saanut Suomesta opintotukea kyseisen tutkinnon suorittamiseen.

Voit saada tutkinnosta eläkettä, vaikka et olisi Suomen kansalainen tai et kuuluisi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Määrä

Työeläkkeesi kokonaismäärä riippuu siitä, kuinka kauan olet ollut töissä ja kuinka suuret tulosi ovat olleet.

Kullekin tutkinnolle on määritelty tietty aika, jolta eläkettä karttuu. Se, miten kauan opiskelet, ei siis vaikuta eläkkeen määrään. Eläkettä karttuu kaikista suorittamistasi tutkinnoista yhteensä enintään viideltä vuodelta.

Eläkkeen määrä
Tutkinto Karttuma-aika Eläkkeen määrä*
Ylempi korkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto  5 vuotta 58,95 e/kk
Ammattikorkeakoulututkinto  4 vuotta 47,16 e/kk
 Ammatillinen perustutkinto tai alempi korkeakoulututkinto  3 vuotta 35,37 e/kk

* Vuoden 2022 tasossa tutkinnosta karttuu eläkettä 0,98 euroa kuukaudessa. Kun eläkkeesi aikanaan lasketaan, määrä korotetaan laskentahetken tasoon.

Eläkettä ei kartu ajalta

  • jolloin olet ollut alle 18-vuotias
  • jolloin sinulle on maksettu eläkettä
  • ennen 1.1.2005.

Jos olet aloittanut opiskelun aikaisemmin kuin 1.1.2005, mutta olet valmistunut sen jälkeen, eläkettä karttuu opiskelukuukausilta tammikuusta 2005 alkaen.

Lue lisää