Välttämättömän henkilötodistuksen tai asiakirjan hankintamenot perustoimeentulotuessa

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea henkilötodistuksen, oleskeluasiakirjan tai matkustusasiakirjan hankkimiseen liittyviin menoihin, jos sellainen on asiakkaalle tai hänen perheenjäsenelleen välttämätön.

Passi tai kuvallinen henkilökortti ovat välttämättömiä erilaisissa asiointitilanteissa (esim. pankissa). Jos passi hankitaan pelkästään ulkomaan matkaa varten, passin hankkimiskuluihin ei voi saada perustoimeentulotukea.

Perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä passin tai asiakirjan hankkimiseen liittyviä menoja ovat esimerkiksi:

  • hakemusmaksu
  • passikuva
  • hankkimiseen tarvittavat liitteet
  • mahdolliset matkakulut.

Hankkimiseen liittyviä majoituskustannuksia ei huomioida.