Vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömälle

Jos olet ollut pitkään työttömänä ja saanut peruspäivärahaa Kelasta tai ansiosidonnaista päivärahaa työttömyyskassasta, voit saada niin sanotuilta lisäpäiviltä vanhuuseläkkeen hieman aikaisemmin. Vanhuuseläkkeenä voidaan maksaa sekä työeläkettä että kansaneläkettä. Lisäpäivien perusteella myönnettyyn vanhuuseläkkeisiin ei tehdä varhennusvähennystä.

Voit saada vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella

  • 62-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1957 tai sitä ennen
  • 64-vuotiaana, jos olet syntynyt vuosina 1958–1961

Voit itse valita, haetko pitkäaikaistyöttömänä vanhuuseläkettä 62- tai 64-vuotiaana tai myöhemmin. Jos et halua hakea sitä, sinulle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta.

Eläke voi alkaa sen hakemista seuraavan kalenterikuukauden alusta. Sitä ei myönnetä takautuvasti.

Työmarkkinatuen saajalla ei ole oikeutta lisäpäiviin, joten hän ei voi saada vanhuuseläkettä niiden perusteella. Myöskään yrittäjä ei voi saada vanhuuseläkettä tällä perusteella, koska hänellä ei ole lisäpäiviltä oikeutta työttömyyspäivärahaan.

Näin haet vanhuuseläkettä lisäpäivien perusteella

  • Hae vanhuuseläkettä työttömyyden lisäpäivien perusteella OmaKelassa. Kirjaudu asiointipalveluun verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
  • Liitä mukaan lisäpäivien maksajan antama todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä ja toimita se eläkehakemuksesi käsittelevään työeläkelaitokseen tai Kelaan. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

Lue lisää