Tilasto Suomen työttömyysturvasta

Tilasto Suomen työttömyysturvasta sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen ja Kelan maksamasta työttömyysturvasta. Julkaisu tarjoaa tilastoja eri työttömyysetuuksien saajista, maksetuista euromääristä sekä korvattujen päivien määristä. Tilasto tehdään Kelan ja Finanssivalvonnan yhteistyönä.

Tilasto Suomen työttömyysturvasta julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1795-5467 = Tilasto Suomen työttömyysturvasta (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää