Palveluntuottaja voi kysyä asiakkaansa kuntoutusasioista, jos hänellä on siihen valtuutus

Kela ei voi antaa tietoja asiakkaidensa vireillä olevista etuus- tai kuntoutusasioista palveluntuottajille tai heidän edustajilleen. Palveluntuottaja saa tiedon myönnetystä kuntoutuksesta maksusitoumuksen kautta.  Kielteisestä kuntoutuspäätöksestä ei mene tietoa palveluntuottajalle. Asiakas voi halutessaan antaa palveluntuottajan nimeämälle edustajalle, esimerkiksi omalle fysioterapeutilleen yksilöidyn valtakirjan, jolla asiakas antaa luvan tietojen saamiseksi häntä koskevissa kuntoutusasioissa. Valtakirjan voi tehdä täyttämällä lomakkeen Valtakirja asioiden hoitamista varten Kelassa (VAL3). Valtakirjan voi tehdä myös vapaamuotoisesti.

Lue lisää