Kela toimittaa palveluntuottajien käyttöön raportit Kaari-kyselyn vastauksista

Kela toimittaa vuotta 2020 kuntoutuspalveluiden asiakaslähtöisyyden toteutumista koskevan Kaari-kyselyn vastauksista palveluntuottajakohtaiset raportit.

Raportit toimitetaan sähköpostitse kunkin palveluntuottajan käyttöön näiden omien asiakkaiden vastauksista. Raporteissa on mukana vertailutietona keskiarvot Kaari-kyselyn aineiston vuoden 2020 kaikista vastauksista.

Raportit toimitetaan erikseen aikuisten ja lasten kuntoutuksesta. Palveluntuottajille lähetettävässä raportissa ei toistaiseksi eritellä palveluntuottajan toteuttamia eri kuntoutuspalveluja eikä toimipisteitä.

Palveluntuottajakohtainen raportti toimitetaan, jos palveluntuottajalta on tullut joko lasten tai aikuisten osalta vähintään 20 vastausta vuonna 2020.
Riittävä määrä vastauksia raportin tuottamisen ehtona takaa tulosten luotettavan analyysin ja vastaajien yksityisyyden suojan säilymisen.

Raportit toimitetaan jatkossa palveluntuottajille vuosittain.