Muutoksia kuntoutuskurssihaun ja hintalajien termeissä 28.10.2021

Kelan kuntoutuskurssihakuun ja kurssien hintalajeihin tehdään termimuutoksia 28.10.2021. Kela haluaa jatkossa käyttää kuntoutuskurssihaussa ja hintalajeissa samaa termistöä kuin uudemmissa palvelukuvauksissa.

Kelan kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien palvelukuvauksissa on siirrytty käyttämään vaiheittain alla olevan taulukon termejä.

Aiemmin käytetyt ja uudet termit

Aiemmin käytetty termi Uusi termi
Kuntoutuja Asiakas
Omainen Läheinen
Laitosmuotoinen Kuntoutus majoituksella
Avomuotoinen Kuntoutus ilman majoitusta
Kuntoutuslaitos Palveluntuottajan toimipiste
Työelämästä poissaolevat Eläkkeellä olevat
Aikuisten kurssi Kurssi aikuiselle
Aikuisten parikurssi Parikurssi
Aikuisten osittainen perhekurssi Kurssi aikuiselle läheisen lähipäivillä
Nuorten kurssi Kurssi nuorelle
Nuorten osittainen perhekurssi Kurssi nuorelle läheisen lähipäivillä
Lasten perhekurssi Lapsen perhekurssi

Kuntoutuskurssihaun ja kuntoutuskurssijärjestelmän termimuutokset

Uusien palvelukuvauksien mukaiset termit muutetaan Kelan kuntoutuskurssihakuun ja kuntoutuskurssijärjestelmään 28.10.2021. Termit muutetaan järjestelmissä samanaikaisesti kaikkiin sairausryhmäkohtaisiin kursseihin. Muutos koskee kaikkien sopimuskausien kursseja sekä myös menneitä kursseja. Muutos ei koske KIILA-kursseja ja ammatillisia TAITO-kuntoutuskursseja kurssilajin nimen muutosta lukuun ottamatta.

Hintalajien termimuutokset

Kurssien hintalajien nimissä esiintyy termejä, joita palvelukuvauksissa on uudistettu. Tämän vuoksi myös sairausryhmäkohtaisten kurssien hintalajien nimet muuttuvat kuntoutuskurssihaussa ja kurssijärjestelmässä 28.10.2021. Muutos hintalajien nimissä koskee kaikkien sopimuskausien kursseja ja myös menneitä kursseja.
Muutos hintalajien nimissä ei kuitenkaan koske KIILA-kursseja ja ammatillisia TAITO-kuntoutuskursseja.

Uudet hintalajien nimet löytyvät taulukosta Sairausryhmäkohtaisten kurssien hintalajit 28.10.2021 alkaen (pdf). Taulukossa on eritelty sopimusten hintaliitteiden nykyiset ja uudet hintalajit ja vastaavasti kurssijärjestelmän nykyiset ja uudet hintalajit.

Kela suosittelee, että palveluntuottajat käyttävät uusia taulukon mukaisia hintalajeja kurssien laskutuksessa 28.10.2021 alkaen.

Kela ei päivitä kurssien sopimusten hintaliitteitä termimuutoksen vuoksi.

Ruotsinkielisten kurssien hintalajeista julkaistaan myöhemmin palveluntuottajien ajankohtaistiedote liitteineen.

Termimuutokset muualla

Uudet termit otetaan vaiheittain käyttöön myös esim. Kelan kurssien kuntoutuspäätöksissä ja Kelan kurssien verkkosivuilla.