Kuntoutuksen julkaisuarkisto

Kela julkaisee kuntoutusta koskevia selvityksiä, katsauksia ja kuntoutuksen kehittämishankkeissa tuotettuja raportteja. Lue myös uusimmat julkaisut.

2020

2019

2018

2017