Muutos-hanke

Muutos-hanke tutki Kelan kuntoutuksen muutosten vaikutuksia asiakkaille tilanteissa, joissa palvelun tai etuuden sisällöt, toimintatavat tai ehdot olivat muuttuneet tai oli luotu kokonaan uusi palvelu. Hanke koostui 11 osatutkimuksesta, ja se toteutettiin vuosina 2015–2019.

Muutos-hankkeen osatutkimukset

Muutos-hankkeen osatutkimuksissa tuotettiin soveltamiskelpoista tietoa Kelan kuntoutuksen kehittämis-, ohjaus- ja vaikuttamistyöhön. Tutkimusten tulokset esitellään osatutkimusten sivuilla.

Julkaisut

Koko Muutos-hanketta koskevat julkaisut ovat alla olevassa listassa. Osatutkimusten julkaisut löydät osatutkimusten omilta sivuilta. Julkaisun nimi on linkki julkaisun verkkosivulle.

Lisätietoa

Voit kysyä lisätietoa tutkimuksista sähköpostitse osoitteesta tutkimus@kela.fi