ICT-palvelut


ICT-johtaja
Marina Lindgren

Etuuksien ICT-yksikön päällikkö
Juhani Eriksson

Asiakkuuksien ICT- yksikön päällikkö
Päivi Kettunen

Hallinnon ja tilastoinnin ICT-yksikön päällikkö
Jaana Lehtimäki

Teknologiayksikön päällikkö
Raimo Nieminen

Sovelluskehitysyksikön päällikkö
Helena Lääperi

ICT-tuotantoyksikön päällikkö
Jarmo Heikka

ICT-hallintoyksikön päällikkö
Erja Virta

Kanta-palvelujen yksikön johtaja
Pertti Nieminen
www.kanta.fi

Lisätietoja