Iʹlmmet siirdčõõttmest Kelaaʹje

Iʹlmmet Kelaaʹje, jõs

  • leäk siirdčõõttâm Lääʹddjânnma da tuʹnne määuʹset Kelast tuärjjõõzz
  • siirdčõõđak kõskkpoddsânji leʹbe põõššjen ålggjânnmid da tuʹnne määuʹset Kelast tuärjjõõzz
  • määccak Lääʹddjânnma ålggjânnmest jälstummuž mâŋŋa da leäk vuäǯǯam Kela tuärjjõõzzid ouddâl.

Tueʹjjed iʹlmmtõõzz neeʹttest leʹbe jeeʹres Kela kääzzkõõzzâst.

Vuäitak iʹlmmted siirdčõõttmest še lomaakkin, koon vuäǯǯak Kela seeidain (lääddas).

Vuäǯǯak lomaakk Kela konttrest še. Jõs iʹlmmtak siirdčõõttmest lomaakkin, vuõlttâd tõn pååʹšt mieʹldd Kelaaʹje. Kela pååʹštaddrõs lij

Kela
PL 10
00056 KELA

Muuʹšt iʹlmmted siirdčõõttmest Digi- da narodteâttkonttra še (tuâlʼjõž maistratt).

Jõs vuäǯǯak leʹbe leäk ooccâm tuärjjõõzz, vuäǯǯak domoi tuʹmmstõõǥǥ. Tuʹmmstõõǥǥâst mušttlet tuärjjõõzz meäʹr,  vuâđ da mäʹhssempeeiʹv. Vuäǯǯak tuʹmmstõõǥǥ teʹl še, jõs tuʹnne ij leäkku miõttum tuärjjõs.

Jõs tuʹst ij leäkku teänab vuõiggâdvuõtt Kela tuärjjõõzzid, jiõk vueiʹt ââʹnned euroopplaž puõccihåiddkoort.