Miten opiskelun aloittaminen vaikuttaa Kelan tukiin? | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Miten opiskelun aloittaminen vaikuttaa Kelan tukiin?

Jos aloitat opiskelun, voit saada Kelasta opiskelijalle tarkoitettuja tukia. Jos saat Kelasta muita tukia, opiskelu voi vaikuttaa niihin.

Muista siis ilmoittaa opiskelun aloittamisesta. Voit tehdä sen OmaKelassa, postittamalla vapaamuotoisen kirjeen Kelaan tai soittamalla Kelan puhelinpalveluun.

Huomaa, että asevelvollisuuden aikana et voi saada opintotukea. Myöskään eläkkeensaaja ei voi saada opintotukea. Perhe-eläke tai osittainen vanhuuseläke ei kuitenkaan estä opintotuen saamista.

Voit saada vanhempainrahaa, vaikka opiskelisit samanaikaisesti, kunhan pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta. Opintotuen saaminen ei estä vanhempainrahan saamista eikä vaikuta maksettavan vanhempainrahan määrään.

Jos opiskelet kokoaikaisesti eli opiskelu ei tapahdu lapsen hoitamisen ohessa, ilmoita opiskelustasi OmaKelassa. Näin sinulle maksetaan vanhempainrahaa oikein ja vältyt takaisinperinnältä.

Jos pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta, sinun ei tarvitse ilmoittaa opiskelusta Kelaan.

Voit saada raskausrahaa ja opintotukea samaan aikaan, jos opiskelet päätoimisesti, kunhan pystyt opiskelustasi huolimatta hoitamaan lasta. Opintotuen saaminen ei estä raskausrahan saamista eikä vaikuta maksettavan raskausrahan määrään.

Voit saada isyysrahaa ja opintotukea samaan aikaan. Tällöin isyysraha maksetaan sinulle vähimmäismääräisenä. Isyysraha katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa. 
Opintotuki ei vaikuta lastenhoidon tukeen, mutta lastenhoidon tuki katsotaan tuloksi opintotuen tulovalvonnassa.
Jos saat nuoren kuntoutusrahaa, ilmoita Kelaan opiskelun aloittamisesta vapaamuotoisesti kirjallisesti tai soittamalla kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Nuoren kuntoutusrahaa ja opintotukea ei voi saada samalta ajalta.

Sairauspäivärahaa ja opintotukea ei voi saada samalta ajalta.

Ilmoita Kelaan, jos olet saanut koulutuksen uuteen ammattiin. Ilmoita muutoksesta OmaKelassa tai lomakkeella EV267.

Työttömänä voit opiskella omaehtoisesti, esimerkiksi suorittaa loppuun kesken jääneen tutkinnon. Jos olet työttömänä työnhakijana TE-palveluissa ja olet täyttänyt 25 vuotta viimeistään opintojen alkamishetkellä, voit joissakin tapauksissa saada työttömyysturvaa opintojesi aikana. TE-palvelut arvioi, katsotaanko opintosi omaehtoiseksi opiskeluksi, jonka ajalta työttömyysturvaa voi saada. Lue lisää sivulta Työllistymistä edistävät palvelut.

Muussa tapauksessa sinulla voi olla oikeus opintotukeen. Työttömyysturvaa ja opintotukea ei voi saada samalta ajalta.

Ilmoita opiskelun aloittamisesta seuraavassa työttömyysajan ilmoituksessasi OmaKelassa tai lomakkeella TT2.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea asumismenoihinsa. Voit hakea yleistä asumistukea OmaKelassa tai lomakkeella AT 1. Samaan ruokakuntaan kuuluvat hakevat yhteisen asumistuen.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä mahdollisuutesi saada muita etuuksia. Opiskelijan ensisijaisia etuuksia ovat esimerkiksi opintotuki (opintoraha sekä opintolaina) ja yleinen asumistuki.
Sivu päivitetty 14.2.2024

Mitä mieltä olet sivusta?