Poissaoloista ilmoitetaan

Poissaolot työllistymistä edistävästä palvelusta pitää ilmoittaa Kelaan. Palveluun osallistuja merkitsee poissaolot työttömyysajan ilmoitukseen. Poissaoloja ei seurata työvoimapoliittisessa koulutuksessa eikä omaehtoisessa opiskelussa.

Jos palvelu keskeytetään poissaolojen takia

Jos poissaolot voivat johtaa työllistymistä edistävän toimenpiteen keskeyttämiseen, palvelun järjestäjä ilmoittaa siitä TE-palvelujen lomakkeella TEM6.91.

Palvelun järjestäjä ilmoittaa

Myös palvelun järjestäjä ilmoittaa poissaoloista Kelaan. Poissaoloilmoitukset lähetetään vähintään 2 viikon välein, jotta Kela voi maksaa tuen oikean suuruisena.

Palvelun järjestäjä kirjoittaa poissaolot lomakkeelle, jonka nimi on Ilmoitus poissaolosta TT3 (pdf), joka postitetaan Kelaan (Kela, PL 10, 00056 KELA).

Käytä aina lomaketta ja merkitse kunkin asiakkaan tiedot omalle lomakkeelleen.

Työttömyyskassan jäsenen poissaoloilmoitukset lähetetään kassaan.