Kuntoutusajalta ilmoitettavat palkat

Ilmoita työntekijän kuntoutukseen osallistumisen ajalta ne palkat ja palkan lisät, joista työnantajalla on oikeus saada kuntoutusrahaa.
Jos työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijän kuntoutukseen osallistumisen ajalta palkkaa, työnantajalla on oikeus saada työntekijälle myönnettävä

Tilinumero kuntoon

Näin helposti ilmoitat tai korjaat tilinumeron Työnantajan asiointipalvelussa.

Katso ohje!
  • kuntoutusraha
  • osakuntoutusraha

Jos työnantaja hakee osakuntoutusrahaa, ilmoita vain kuntoutusajan palkka eli niiden tuntien palkka, jolloin työntekijä ei kuntoutuksen vuoksi ole voinut tehdä työtään.

Esimerkki osakuntoutusrahasta

Työntekijä ja työnantaja ovat sopineet kuntoutukseen osallistumisesta. Työnantaja on ilmoittanut että maksaa osittaisiltakin työpäiviltä täyden palkan.
Työntekijän kuntoutus alkaa aamulla klo 8 ja kestää klo 11 saakka, työpaikalla hän on klo 12 ja tekee työtä klo 16 asti. Jos työntekijä normaalisti tekee 8 tunnin työpäivän, hänen työpäivänsä lyhenee näin osakuntoutusrahaan vaaditulla määrällä ja kuntoutuspäivältä työntekijälle syntyy oikeus osakuntoutusrahaan. Palkanmaksun perusteella osakuntoutusraha maksetaan työnantajalle, kun työnantaja on ilmoittanut palkan määrän kuntoutuksen ajalta (klo 8-12).

Työntekijältä tarvittavat liitteet

Työntekijä toimittaa Kelaan kuntoutuspäätöksen tai muun selvityksen sekä osallistumistodistuksen kustakin kuntoutusjaksosta. Kuntoutusraha maksetaan sen jälkeen. Jos kuntoutuspäätöksen on tehnyt Kela eikä esimerkiksi työterveyshuolto, osallistumistodistus riittää.

Oppisopimuskoulutusta koskevan kuntoutusrahahakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio oppisopimuksesta ja lääkärinlausunto B.

Lue lisää