Ilmoitus muutoksesta virheellisen tiedon korjaamiseksi


Jos huomaat lähettäneesi asiointipalvelussa virheellisen tiedon Kelaan, voit korjata tiedon.

Näin korjaat virheellisen tiedon asiointipalvelussa:

 • Jos lomake on kokonaan virheellinen, esim. se on annettu väärän työnantajan tai väärän työntekijän tiedoilla,
  1. Lähetä välittömästi Lisäselvitys (Lisäselvitys aikaisemmin lähetettyyn ilmoitukseen tai hakemukseen) saman työnantajan ja saman työntekijän tiedoilla, esim: "Tänään klo 13.45 lähetetty ilmoitus on virheellinen. Pyydän poistaman ilmoituksen tiedot, koska ilmoitus on annettu väärän henkilön tiedoilla."
  2. Lähetä  tämän jälkeen tavalliseen tapaan uusi lomake, jossa tiedot ovat oikein.
   
 • Jos virhe koskee ilmoitettua palkan määrää tai sen suoritusaikaa
  1. Lähetä sama lomake uudelleen ja kirjoita selostus virheestä Lisätietoja -kenttään,  esim. "Tämä on korjaus pv.kk.vvvv lähetettyyn ilmoitukseen, jossa palkka on ilmoitettu virheellisesti."
  2. Sekä virheellinen että korjattu ilmoitus jäävät näkymään Aiemmin lähetetyt –osioon.

Tieto muutoksesta voi myös tulla ensin Kelaan, esim. tilanteessa, jossa lapsi on syntynyt ennenaikaisesti ja esitettyjen työtulojen tarkastelujakso tai palkallisen äitiysvapaan ajankohta muuttuu. Tällöin Kela on yhteydessä työnantajaan ja pyytää toimittamaan uudet palkanmaksutiedot tai edeltävät kuuden kuukauden työtulot. Muuttuneet tiedot lähetetään samalla tavoin, kuin virheellisten tietojen korjauksetkin.