Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2018

 

  II
neljännes
2018
III
neljännes
2018
IV
neljännes
2018
I
neljännes
2019
Fimean
luettelo
14.2.2018 16.5.2018 16.8.2018 16.11.2018
Korjaukset
Fimeaan
viimeistään
21.2.2018 23.5.2018 23.8.2018 23.11.2018
Fimean
päivitetty
luettelo
22.2.2018 24.5.2018 24.8.2018 26.11.2018
Hilan luettelo 1.3.2018 31.5.2018 31.8.2018 30.11.2018
Hintailmoitukset
Kelaan
viimeistään
9.3.2018* 8.6.2018* 7.9.2018* 10.12.2018*
Kelan hinta-
ilmoituspalvelu
avoinna
1.3.2018–
9.3.2018
31.5.2018–
8.6.2018
31.8.2018–
7.9.2018
30.11.2018–
10.12.2018
Hilan päätös
viitehinnoista
23.3.2018 21.6.2018 21.9.2018 21.12.2018

*Hintailmoitus on tehtävä ilmoitusajan päättyessä viimeistään klo 16.15 mennessä.

Huom! Taulukossa on esitetty laissa säädetty viimeinen mahdollinen päivämäärä.

Lisätietoja