Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2018

 

  2.
neljännes
2018
3.
neljännes
2018
4.
neljännes
2018
1.
neljännes
2019
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista 14.2.2018 16.5.2018 16.8.2018 16.11.2018
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 21.2.2018 23.5.2018 23.8.2018 23.11.2018
Fimea julkaisee päivitetyn
luettelon
22.2.2018 24.5.2018 24.8.2018 26.11.2018
Hila julkaisee luettelon ilmoitus-
menettelyyn kuuluvista valmisteista
1.3.2018 31.5.2018 31.8.2018 30.11.2018
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 9.3.2018* 8.6.2018* 7.9.2018* 10.12.2018*
Lääkeyritysten asiointipalvelu
avoinna
1.3.–
9.3.2018
31.5.–
8.6.2018
31.8.–
7.9.2018
30.11.–
10.12.2018
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket 23.3.2018 21.6.2018 21.9.2018 21.12.2018

*Hintailmoitus on tehtävä ilmoitusajan päättyessä viimeistään klo 16.15 mennessä.

Huom! Taulukossa on esitetty laissa säädetty viimeinen mahdollinen päivämäärä.

Lisätietoja