Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2019

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2019
  2.
neljännes
2019
3.
neljännes
2019
4.
neljännes
2019
1.
neljännes
2020
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista 14.2.2019 16.5.2019 16.8.2019 15.11.2019
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 21.2.2019 23.5.2019 23.8.2019 22.11.2019
Fimea julkaisee päivitetyn
luettelon
22.2.2019 24.5.2019 26.8.2019 25.11.2019
Hila julkaisee luettelon ilmoitus-
menettelyyn kuuluvista valmisteista
1.3.2019 31.5.2019 30.8.2019 29.11.2019
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 8.3.2019* 7.6.2019* 9.9.2019* 10.12.2019*
Lääkeyritysten asiointipalvelu
avoinna
1.3.–
8.3.2019
31.5.–
7.6.2019
30.8.–
9.9.2019
29.11.–
10.12.2019
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket 22.3.2019 20.6.2019 23.9.2019 23.12.2019

*Hintailmoitus on tehtävä ilmoitusajan päättyessä viimeistään klo 16.15 mennessä.

Huom! Taulukossa on esitetty laissa säädetty viimeinen mahdollinen päivämäärä.

Lisätietoja