Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2020

Lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän aikataulut vuonna 2020
  2.
neljännes
2020
3.
neljännes
2020
4.
neljännes
2020
1.
neljännes
2021
Fimea julkaisee luettelon vaihtokelpoisista valmisteista 14.2.2020 15.5.2020 14.8.2020 16.11.2020
Lääkeyritysten korjaukset ja täydennykset Fimeaan viimeistään 21.2.2020 22.5.2020 21.8.2020 23.11.2020
Fimea julkaisee päivitetyn
luettelon
24.2.2020 25.5.2020 24.8.2020 24.11.2020
Hila julkaisee luettelon ilmoitus-
menettelyyn kuuluvista valmisteista
28.2.2020 29.5.2020 31.8.2020 1.12.2020
Lääkeyritysten hintailmoitukset Kelaan viimeistään 10.3.2020* 9.6.2020* 9.9.2020* 10.12.2020*
Lääkeyritysten asiointipalvelu
avoinna
28.2.–
10.3.2020
29.5.–
9.6.2020
31.8.–
9.9.2020
1.12.–
10.12.2020
Hila julkaisee päätöksen viitehinnoista ja Kela julkaisee hintaputket 24.3.2020 23.6.2020 23.9.2020 23.12.2020

*Hintailmoitus on tehtävä ilmoitusajan päättyessä viimeistään klo 16.15 mennessä.

Huom! Taulukossa on esitetty laissa säädetty viimeinen mahdollinen päivämäärä.

Lisätietoja