Kirjeitä ja ohjeita työterveyshuollon korvaamisesta

Työterveyshuollon korvausasioista on annettu tarkempia ohjeita erillisillä kirjeillä, joita on lähetetty lähinnä korvausta hakeneille työnantajille. Nämä kirjeet on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluiden tuottajille sekä lukuisille sidosryhmille. Kirjeissä annetut ohjeet ovat sovellettavissa myös yksittäisten yrittäjien työterveyshuollon palveluiden sisältöön ja tuottamiseen.

Kirjeet

  • 18.8.2014 Varustamotyönantajille. Kirjeessä kerrotaan mm. työterveyshuollon kustannusten korvaamisen täsmennyksistä.
  • 18.6.2014 Työterveyshuollon palveluntuottajalle. Kirjeessä kerrotaan työterveyshuollon korvausten hakemisesta verkkopalvelussa sekä yleismaksujen ja sähköisen lääkemääräyksen kustannusten korvaamisesta työterveyshuollossa.
  • 9.12.2013 Työnantajalle ja yrittäjälle. Kirjeessä kerrotaan vuoden 2014 alussa voimaan tulevasta uudesta hyvää työterveyshuoltokäytäntöä koskevasta asetuksesta sekä korvaamisessa keskeisistä asioista ja korvauslinjauksista, yrittäjän korvauskäytännön valinnasta sekä verkkohakemisesta. Kirje on osoitettu työnantajille ja yrittäjille, ja se on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluntuottajille ja sidosryhmille.
  • 1.12.2011 Työnantajalle ja yrittäjälle. Kirjeessä kerrotaan työterveyshuollon korvaamisen muutoksesta, (työkyvyn hallinnan seurannan ja varhaisen tuen asiakirjoista sekä työpaikalla että työterveyshuollossa) ja työnantajan ja yrittäjän hakulomakkeista. Kirje on osoitettu työnantajille ja yrittäjille, ja se on lähetetty tiedoksi myös työterveyshuollon palveluntuottajille ja sidosryhmille.
  • 11.2.2011 Työnantajien yhteisille työterveysasemille. Kirjeessä on ajankohtaista tietoa haku- ja korvausmenettelyn muutoksista. Työnantajan tilikaudesta 2011 lähtien yhteinen työterveysasema (RY) ei enää tee erillistä kustannus- ja toimintatietojen selvitystä Kelalle.