Kela järjestää lisähankinnan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapiasta

Yksilöpsykoterapian lisähankinta järjestetään, jotta Kelan tukemaa yksilöpsykoterapiaa on riittävästi tarjolla.  

Kela hankkii lisää palveluntuottajia yksilöpsykoterapialle, jota annetaan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Lisähankintaa koskevat tarjouskilpailut on julkaistu Hilma-palvelussa. Yksilöpsykoterapiapalvelut hankitaan Kelan viiden vakuutuspiirin alueella. Palvelua hankitaan vain tarjouspyynnöissä nimettyihin kuntiin.

Tarjouskilpailujen päätöksentekoperusteet ovat samat kuin vuonna 2018 järjestetyssä yksilöpuheterapian tarjouskilpailussa, mutta tarjoajien valintaa puitejärjestelyyn on selkeytetty.

Lisähankinta järjestetään, koska Kela ei ole pystynyt tarjoamaan yksilöpsykoterapiaa kaikille niille, jotka ovat oikeutettuja Kelan korvaamaan yksilöpsykoterapiaan.

Kela on järjestänyt palveluntarjoajille syyskuussa ennen tarjouskilpailun julkaisemista markkinavuoropuhelun.

Ruotsinkielinen tarjousmateriaali

Tarjousmateriaali on julkaistu eteläisen ja läntisen vakuutuspiirin osalta sekä suomen että ruotsin kielellä. Tarjouspyyntö ruotsin kielellä löytyy julkaistun ko. suomenkielisen tarjouspyynnön liitteenä 8.

Eteläisen ja Itäisen vakuutuspiirin tarjouspyynnöt on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi. Ruotsinkielinen tarjouspyyntö on suomenkielisen tarjouspyynnön liitteenä (liite 8).

Hankintailmoitukset (Hilma)

Eteläinen vakuutuspiiri

Itäinen vakuutuspiiri

Keskinen vakuutuspiiri

Läntinen vakuutuspiiri

Pohjoinen vakuutuspiiri