Kela sai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapiaan lisää palveluntuottajia

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapiaan kohdistuneella lisähankinnalla saatiin noin 800 uutta asiakaspaikkaa.

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöpsykoterapian Lisähankinnat ovat päättyneet ja hankintapäätökset on lähetetty palveluntarjoajille. Tarjouksia saatiin viiteen vakuutuspiiriin yhteensä 217 tarjousta, joista hyväksyttiin palveluntuottajaksi yhteensä 187 palveluntuottajaa. Lisähankinnalla saatiin noin 800 uutta asiakaspaikkaa.

Tarjouskilpailujen päätöksentekoperusteet olivat samat kuin vuonna 2018 järjestetyssä yksilöpsykoterapian tarjouskilpailussa, mutta tarjoajien valintaa puitejärjestelyyn selkeytettiin.

Lisähankinta järjestettiin, koska Kela ei pystynyt tarjoamaan yksilöpsykoterapiaa kaikille niille, jotka ovat oikeutettuja Kelan korvaamaan yksilöpsykoterapiaan.

Kela järjesti palveluntarjoajille ennen tarjouskilpailun julkaisemista markkinavuoropuhelun.

Sopimuskausi

Lisähankinnassa yksilöpsykoterapiaa koskevat sopimukset solmitaan ajalle 1.4.2021-31.12.2021. Kela on varannut optio-oikeuden jatkaa sopimuskautta yhdellä vuodella vuonna 2022. Kela on jo ilmoittanut käyttävänsä vuoden 2022 option ja ilmoitus koskee myös nyt solmittavia uusia sopimuksia. Sopimusten mukaisten palvelujen toteuttaminen alkaa 1.4.2021.