Innovatiiviset etäkuntoutuspalvelut

Toteuttaja

Jyväskylän yliopisto ja Kuntoutus Peurunka

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on verrata eri kuntoutusryhmissä etäteknologiasovellusta hyödyntävän laitoskuntoutuksen ja etäteknologian kautta tapahtuvan kuntoutuksen vaikuttavuutta kuntoutujien osallistumisen tasoon, fyysiseen aktiivisuuteen sekä koettuun elämänlaatuun. Tutkimusryhminä ovat sydänkuntoutujat, tuki- ja liikuntaelinsairaat ja ammatillinen työkykyä tukeva KIILA-kuntoutujat. Lisäksi tavoitteena on tutkia ja käyttää hyödyksi kuntoutujien ja kuntoutushenkilökunnan käyttäjäkokemuksia. Tutkimuksessa käytetään hyväksi Kuntoutus Peurungan kuntoutusryhmien alkujaksoa ja välijaksoa sekä näiden jaksojen välistä aikaa.

Hankkeessa kokeillaan Movendos-etäteknologiasovelluksen ja aktiivisuusrannekkeen hyödyntämistä kuntoutuksessa. Movendos-sovellus on kokonaisvaltainen etävalmennuksen työkalu ja valmennusmalli ohjaavan ja valmentavan työn ammattilaisille ja kuntoutujille. Fyysistä aktiivisuutta mitataan Fitbit Zip-aktiivisuusrannekkeen kautta.

Seuranta ja arviointi tapahtuvat kuntoutujatasolla (osallistuminen, fyysinen aktiivisuus, toimintakyky, elämänlaatu) sekä työyhteisötasolla. Arviointia tehdään eri toimintatapojen vaikuttavuudesta, merkityksellisyydestä/käyttäjälähtöisyydestä ja kustannusvaikuttavuudesta.

Mitä hankkeesta saadaan?

Tietoa TULES ja Sydän-sopeutumisvalmennuskurssien sekä KIILA–kuntoutuksen etämallien jalkauttamisen tueksi ja tietoa mobiilin etäkuntoutusalustan ja aktiivisuusrannekkeen hyödyntämisestä  kuntoutuksessa.

Kohderyhmä

Työikäiset sydän- ja TULES kuntoutujat sekä KIILA-kuntoutukseen osallistuvat

Kesto

1.9.2016 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Tuulikki Sjögren, yliopistonlehtori, tuulikki.sjogren(at)jyu.fi