Vaativan kuntoutuksen toteutus aivovamman saaneilla etäkuntoutuksena

Toteuttaja

Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö

Tavoite

Hankkeen päätavoitteena on selvittää vaativan etäkuntoutuksen toteutusta ja vaikuttavuutta aivovamman saaneilla. Osatavoitteina on selvittää aivovamman saaneilla vaativan neuropsykologisen kuntoutuksen ja fysioterapian toteutumista sekä arvioida näiden terapioiden toimivuutta etäkuntoutuksena, selvittää saatuja kokemuksia aivovamman saaneilta, heidän läheisiltään ja kuntoutuksen toteuttajilta sekä selvittää toteutetun etäkuntoutuksen vaikutuksia.

Etäkuntoutuksena käytetään sekamallia, jossa yhdistetään reaaliaikaista ja ajasta riippumatonta etäkuntoutusta. Reaaliaikaista etäkuntoutusta on 15 kertaa ja itsenäistä harjoittelua joka arkipäivä 10 viikon aikana. Hankkeessa tavoitteena on hyödyntää jo saatua tietoa, kehittää jo käytettyjä menetelmiä ja testata uusia sekä saada lisää tietoa vaativasta etäkuntoutuksesta isommalla otosjoukolla.

Mitä hankkeesta saadaan?

Vaativan neuropsykologisen kuntoutuksen ja fysioterapian etämallit

Kohderyhmä

18 - 55 -vuotiaat aivovamman yli vuosi sitten sairastaneet, jotka täyttävät Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerit.

Kesto

1.8.2016 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Sinikka Hiekkala, tutkimusjohtaja, sinikka.hiekkala(at)invalidiliitto.fi