Kelassa rakennetaan hyvinvoinnin it-järjestelmät


Kelassa on töissä noin 600 IT-ammattilaista, jotka kehittävät ja ylläpitävät Kelan tehtävien vaatimia laajoja tietojärjestelmiä.

Kela hoitaa esimerkiksi etuustietojärjestelmät ja kanta.fi-arkiston. Kela onkin melko omavarainen IT-talo, joka rakentaa ja kehittää ratkaisut ja sovellukset yleensä itse.

Hyvien yhteyksien ja järjestelmien ansiosta moni IT-asiantuntija tekee säännöllisesti etätyötä joko Kelan toimipisteissä tai kotona. Kuten muillakin kelalaisilla, työ joustaa eri elämäntilanteiden ja -tarpeiden mukaan.

IT-erikoisasiantuntija Susan

Susan työskentelee Kelan ICT-palveluissa etuusjärjestelmien ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Hänellä riittää mielenkiintoisia töitä ja projekteja. Susan voi myös milloin tahansa opiskella lisää: parhaillaan hän opiskelee Kelan omassa koulutuksessa ohjelmointitekniikkaa. Susan tekee myös etätyötä, joka helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

Lue lisää