Ennakkotiedote Oma väylä- kuntoutukseen tulevista muutoksista

Oma väylä -kuntoutuksen toteuttaminen on alkanut 1.4.2021 ja kuntoutukseen on tehty syyskuun loppuun 2021 mennessä noin 850 päätöstä. Kelan arvio asiakasmäärästä vuodelle 2021 oli enintään 270 uutta asiakasta suomenkieliseen palveluun ja ruotsinkieliseen palveluun enintään 20 uutta asiakasta.

Kela järjestää ja korvaa harkinnanvaraista Oma väylä -kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaisesti eduskunnan vuosittain myöntämällä rahamäärällä.

Oma väylä -kuntoutuksen ennakoitua suuremmasta kysynnästä johtuen Kela ehdottaa muutoksia palvelukuvaukseen ja uusien asiakaspäätösten määrän rajoittamista sekä vuosittaisten asiakasmäärien tarkennusta. Oma väylä -kuntoutuksen kokonaiskesto ehdotetaan rajattavaksi 1 vuoteen. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa kuntoutuspalvelun toteutuminen mahdollisimman monelle asiakkaalle myös tulevaisuudessa.

Kela joutuu tarvittaessa varojen riittävyyden turvaamiseksi asettamaan palveluun myönteisiä ratkaisuja koskevia valtakunnallisia ja alueellisia kiintiöitä. Kiintiöt otetaan tarvittaessa käyttöön jo vuonna 2022.

Oma väylä -kuntoutukseen ehdotetut muutokset aiheuttavat muutoksia myös Oma väylä -kuntoutuksen yleisiin sopimusehtoihin.

Ehdotetut toimenpiteet ovat välttämättömiä, jotta Kela pysyy järjestämään ja korvaamaan Oma väylä -kuntoutusta eduskunnan myöntämän harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varatun määrärahan puitteissa.

Ehdotetut muutokset tulevat voimaan Kelan ilmoittaman siirtymäajan jälkeen tai aikaisintaan 3 kuukauden päästä siitä, kun Kela on ilmoittanut sopimusmuutoksesta.

Palveluntuottajille järjestetään tulevista muutoksista tiedotustilaisuus 9.11.2021.

Ennakkokysymyksiä voi lähettää osoitteeseen kuntoutus.rekisteroityminen@kela.fi

Kysymyksiin vastataan tiedotustilaisuudessa.