Kela on kilpailuttanut vuoden 2021 aikana vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelut

Vaativan moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelujen voimassa oleva sopimuskausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Uusien sopimusten ja palvelukuvausten mukaista palvelua toteutetaan 1.1.2022 lukien. Tämä tuo muutoksia vaativan moniammatillisen yksilökuntoutuksen palveluntuottajiin ja palveluun.

Kela on hankkinut seuraavat palvelut:

Suomenkieliset palvelut

 • Aikuisen aistivammojen yksilökuntoutus
  • Aikuisen kuulonäkövammojen yksilökuntoutus
  • Aikuisen näkövammojen yksilökuntoutus
 • Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
  • Aikuisen neurologinen yksilökuntoutus
  • Aikuisen selkäydinvammaisen yksilökuntoutus
 • Aikuisen tule- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
 • Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus
 • Lapsen ja nuoren yleis- ja neurologinen yksilökuntoutus
 • Lapsen ja nuoren aistivammojen yksilökuntoutus
  • Lapsen ja nuoren kuulovammojen yksilökuntoutus
  • Lapsen ja nuoren kuulonäkövammojen yksilökuntoutus
  • Lapsen ja nuoren näkövammojen yksilökuntoutus

Ruotsinkieliset palvelut

 • Aikuisen tule- ja reumasairauksien yksilökuntoutus
 • Aikuisen yleissairauksien yksilökuntoutus

Vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelujen voimassa oleva sopimuskausi päättyy 31.12.2021. Uusi sopimuskausi alkaa 1.11.2021. Uusien sopimusten ja palvelukuvauksen mukaista palvelua toteutetaan 1.1.2022 alkaen.

Uudet palveluntuottajat näkyvät palveluntuottajahaussa joulukuun 2021 alussa, jolloin myös päätöksiä uuteen palveluun voidaan alkaa tehdä.

Kilpailuttamisen ja uuden palvelukuvauksen vuoksi Kelan vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palveluntuottajiin ja palveluun tulee muutoksia.

Palveluntuottajan voimassa oleva sopimus päättyy ja uutta sopimusta ei ole

 • Kela ottaa yhteyttä palveluntuottajiin, joilla sopimus on päättymässä ja tiedustelee, mihin saakka he voivat ottaa asiakkaita vastaan siten, että ehtivät aloittaa kuntoutuksen vielä vuoden 2021 puolella. Nyt voimassa olevien sopimusten perusteella palveluntuottajien tulee saattaa loppuun vuoden 2021 aikana alkanut kuntoutus. Kuntoutus katsotaan alkaneeksi vuoden 2021 aikana, jos ensimmäinen kuntoutusjakso on toteutunut vuoden 2021 aikana. Palveluissa noudatetaan vuonna 2021 voimassa olevaa palvelukuvausta ja hintoja.
   
 • Palveluntuottaja ilmoittaa Kelalle tiedon niistä asiakkaista, joiden kuntoutusta se ei pysty aloittamaan vuonna 2021. Kela ohjaa kyseiset asiakkaat palveluntuottajille, joilla on sopimus vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelusta 1.11.2021 alkavalla sopimuskaudella.

Palveluntuottajalla on voimassa oleva sopimus ja on saanut uuden sopimuksen

 • Jos asiakkaan päätös on annettu vuoden 2021 puolella ja kuntoutus ehditään aloittamaan vuoden 2021 aikana, niin asiakkaan kuntoutus toteutetaan vuonna 2021 voimassa olevan palvelukuvauksen, sopimuksen ja hintojen mukaisesti
   
 • Jos asiakkaan päätös on annettu vuoden 2021 puolella ja kuntoutus voidaan aloittaa vasta 2022 puolella, niin asiakkaan kuntoutus toteutetaan uuden palvelukuvauksen, sopimuksen ja hintojen mukaisesti

Tarkempia tietoja vaativan lääkinnällisen moniammatillisen yksilökuntoutuksen palvelusta kerrotaan palveluntuottajille 17.11.2021 järjestettävässä koulutuksessa.

Kela lähettää viikolla 45 palveluntuottajille kuntoutuspäätöksistä taulukon, jonka pohjalta pyydetään tiedot niistä kuntoutujista, joiden kuntoutus ei ennätä alkamaan vuonna 2021.