Palautekysely kuntoutuksen palveluntuottajille etäkuntoutuksen laajentamisen kokemuksista korona-aikana

Koronatilanteesta johtuen Kela on mahdollistanut osassa kuntoutuspalveluita palvelukuvausta laajemman etäkuntoutuksen toteutuksen 31.12.2021 saakka. Jouston tavoitteena on ollut turvata kuntoutuspalvelujen toteutus poikkeustilanteesta huolimatta.

Kuntoutuksen palveluntuottajat ovat kokeneet joustot myönteisinä ja esittäneet Kelalle, että osa korona-aikana käytössä olleista etäkuntoutuksen laajentamisen joustoista olisi käytössä myös 1.1.2022 alkaen.
Pyydämme palveluntuottajilta palautetta siitä, millaisia kokemuksia palveluntuottajilla on palvelukuvauksesta poikkeavan etäkuntoutuksen laajentamisesta ja miten palvelukuvaukseen tehdyt määräaikaiset joustot ovat tukeneet asiakkaan kuntoutusta.

Pyydämme arvioimaan palveluittain seuraavia asioita

Miten arvioitte jouston tukeneen asiakkaan kuntoutustavoitteiden saavuttamista?
Miten palveluntuottajana olette hyödyntäneet etäkuntoutuksen joustomahdollisuutta ja kuinka suuri osuus kuntoutuspalveluista on toteutettu etäkuntoutuksena?

Kysely koskee seuraavia palveluita:

  • Nuotti-valmennus
  • Ammatillinen kuntoutusselvitys
  • Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus
  • Avomuotoiset OPI-kurssit ja Tules-avokurssit
  • Oma väylä -kuntoutus
  • KIILA-kuntoutus

Pyydämme, että ennen vastaamista tutustutte oheisen tiedotteen joustoihin, jotka Kela on antanut korona-aikana etäkuntoutuksen laajentamiseen liittyen. Arvioikaa vastauksessanne ainoastaan niitä joustoja, joissa palvelun toteutuksessa on poikettu palvelukuvauksen mahdollistamista toteutustavoista.

Kela jatkaa koronatilanteesta johtuvia poikkeusmenettelyjä kuntoutuspalveluissa 31.12.2021 saakka.

Lähetä vastauksesi sähköpostilla osoitteeseen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi 3.11.2021 mennessä. Kirjaa sähköpostin otsikoksi ”Kysely etäkuntoutuksesta korona-aikana”. Kirjaa vastaukseesi selkeästi mitä kuntoutuspalvelua tai kuntoutuspalveluja vastauksesi koskee.