Kestävä hyvinvointi

Aika: Torstai 5.6.2014 klo 9.00–16.00
Paikka: Kelan päätalo, Helsinki (Nordenskiöldinkatu 12)

Kestävä kehitys on maailmanlaajuista, alueellisesta ja paikallisesta yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä edellyttää sitä, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

  • Ekologinen kestävyys merkitsee ekosysteemien toimivuuden säilyttämistä sekä ihmisen taloudellisen ja aineellisen toiminnan sopeutusta pitkällä aikavälillä luonnon kestokykyyn.
  • Taloudellinen kestävyys merkitsee sitä, että talouden kehitys on tasapainoista, eli se ei perustu pitkällä aikavälillä velkaantumiseen tai varantojen hävittämiseen.
  • Sosiaalinen kestävyys merkitsee kansalaisten riittävän toimeentulon sekä hyvinvointipalvelujen ja turvallisuuden takaamista, voimavarojen ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukaista jakautumista sekä yksilön mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan.

Seminaarissa paneudutaan kestävään hyvinvointiin globaalin ja kansallisen kehityksen näkökulmista.  Tilaisuuden eri sessioissa kiinnitetään huomiota kestävän hyvinvoinnin tulevaisuuteen sekä siihen, miten ihmisten hyvinvointia voidaan tukea mahdollisimman kestävästi. Sessioissa esitellään Kelan tutkimuksen tuloksia kestävän hyvinvoinnin aikaansaamiseksi.

Osa päivän esityksistä nähtävissä Slideshare-palvelussa.

Klo 9.00-12.00:

Vieläkö meillä on malttia sijoittaa lapsiin?

Hyvinvoinnin turvaamisen rajat ja mahdollisuudet

Sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio? Suomalaisten elinolot ja tulonjako

Klo 12.30-16.00

Kestääkö sairausvakuutus?

Reiluus? Oikeus? Kohtuus? Miten määrittää kestävä eläkepolitiikka?

Asiakas vai järjestelmä? Sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä

Päivän ohjelma:

Sessio 1: Vieläkö meillä on malttia sijoittaa lapsiin?

Lapsiin ja lapsiperheisiin kohdistuvat investoinnit ovat kestävää hyvinvoinnin turvaamista. Sessiossa tarkastellaan niin perhepolitiikan pitkää kaarta, vanhempien perhevapaiden käyttöä kuin lasten mielenterveyskuntoutusta ja maahanmuuttajaperheiden lasten kotoutumista.

9.00-9.10 Avaussanat (Osastopäällikkö Olli Kangas, Kelan tutkimusosasto)
9.10-9.30 Kustannusten tasaus vaiko tuotantotuki? Suomalaisen perhepolitiikan pitkä linja (Olli Kangas, Kelan tutkimusosasto)
9.30-10.00 Investeringar i barns humankapital (Professori Eva Österbacka, Åbo Akademi & Kelan tutkimusosasto)
10.00-10.30 Lapsi, perhe ja psykiatrinen kuntoutus (Tutkija Miika Vuori, Kelan tutkimusosasto)

10.45-11.15 Integroitumista vai eriytymistä? Maahanmuuttajaperheiden nuorten kotoutuminen (Johtava tutkija Ulla Hämäläinen, Kelan tutkimusosasto)
11.15-11.50 Miten äitien ja isien osallistuminen lastenhoitoon muuttui 2000-luvulla? (Johtava tutkija Anita Haataja, Kelan tutkimusosasto)
11.50-12.00 Loppukommentit

Sessio 2: Hyvinvoinnin turvaamisen rajat ja mahdollisuudet

Mikä on hyvinvoinnin tulevaisuus, kun ympäristöongelmat pahenevat, talouskasvu hiipuu, eriarvoisuus kasvaa ja kiire painaa yksiä, toimettomuus toisia? Sessiossa tutkaillaan uudenlaisen hyvinvoinnin ajatusmalleja ja käytäntöjä.

9.00-9.20 Avaus (Johtava tutkija Tuula Helne, Kelan tutkimusosasto)
9.20-9.40  Hyvinvointi, kestävä talous ja degrowth (Tutkija Timo Järvensivu, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu)
9.40-10.00  Työ, luonto ja hyvä elämä (Vanhempi tutkija Antti Kasvio, Työterveyslaitos)
10.00-10.20 Henkisen hyvinvoinnin haasteet (Sitra Fellow Timo Hämäläinen, Sitra)

10.30-10.50 Baumolin taudin uusi luenta: tavoitteeksi eheä ja ekologinen palvelujärjestelmä  (Väitöskirjatutkija Elina Aaltio, Helsingin yliopisto)
10.50-11.10 Kohtuullisen elintason mahdollisuudesta (Väitöskirjatutkija Tuuli Hirvilammi, Helsingin yliopisto)
11.10- 11.30 Hyvinvoinnin eurooppalainen ja globaali hallinta (Dosentti Jouko Kajanoja, Helsingin yliopisto)
11.30-12.00 Keskustelua kestävästä hyvinvoinnista

Sessio 3: Sosiaalisesti kestävä hyvinvointivaltio? Suomalaisten elinolot ja tulonjako

Kestävätkö suomalaisten elinolot eurooppalaisen vertailun? Millä tavoin suomalainen elinolotutkimus on muuttunut, missä ovat sen vahvuudet ja heikkoudet? Sessiossa tarkastellaan lisäksi, millä tavoin tulonsiirto- ja palvelujärjestelmä vaikuttaa kotitalouksien taloudelliseen toimeentuloon ja arvioidaan näiden järjestelmien tulonjako- ja hyvinvointivaikutuksia.

9.00–10.25
- Väestön muuttuvat elinolot ja elinolotutkimuksen aallot (Johtava tutkija Mikko Niemelä, Kelan tutkimusosasto)
- EU2020: Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistavoitteet (Markus Kainu, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos)
- Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaaminen ja kohdennetut kyselyt (Erikoistutkija Ilpo Airio,Kelan tutkimusosasto)

10.35–12.00
- Vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutus tulonjakoon (Johtava tutkija Pertti Honkanen & tutkija Jussi Tervola, Kelan tutkimusosasto)
- Hyvinvointipalvelut tulonjaon kokonaisuudessa (Erikoistutkija Maria Vaalavuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, terveys- ja sosiaalitalouden yksikkö)
- Mitä leipäjonot kertovat julkisen tulonsiirto- ja palvelujärjestelmän onnistuneisuudesta? (Tutkija Maria Ohisalo, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden laitos)

Sessio 4: Kestääkö sairausvakuutus?

Kerromme tuoreimmat uutiset terveysturvan tutkimuksesta. Analysoimme kuka käyttää sairausvakuutusetuuksia, toimiiko kilpailu yksityisissä palveluissa ja miten lääkkeiden terveystaloustieteelliset selvitykset ovat kehittyneet. Vertailemme lääkemarkkinoiden säätelymekanismeja Suomessa ja Itävallassa ja pohdimme vaihtoehtoja lääkekorvausjärjestelmän kehittämiseksi.

Juontaja: Tiina Merikanto

12.30 Tervetuloa (johtaja Mikael Forss, Kela)
12.45–13.00 Tutkimusta ajan hermolla (Ryhmäpäällikkö Hennamari Mikkola, Kelan tutkimusosasto)
13.00–13.30 Ketkä käyttävät sairausvakuutusetuuksia? (Erikoistutkija Jenni Blomgren, Kelan tutkimusosasto)
13.30–13.50 Lääkemarkkinoiden pelikenttä ja viitehintajärjestelmä (Tutkija Hanna Koskinen, Kelan tutkimusosasto)
13.50–14.10 Kilpailutus vai palveluseteli? Asiakkaan valinta fysioterapiapalveluissa (Tutkija Piia Pekola, Kelan tutkimusosasto)
14.10–14.30 Mitä rekisterit kertovat yksityisten lääkäripalvelujen kilpailusta? (Projektipäällikkö Riina Hiltunen, Turun Kauppakorkeakoulu)

15.00–15.20 Miten lääkkeiden hintahakemusten terveystaloudelliset selvitykset ovat kehittyneet 15 vuodessa? (Johtava tutkija Timo Maljanen, Kelan tutkimusosasto)
15.20–15.40 Geneeristen lääkkeiden hinnat – sääntely vai kilpailu? (Tiimipäällikkö Jaana Martikainen, Kelan tutkimusosasto)
15.40–16.00 Tuoreimmat uutiset lääkekorvausjärjestelmän tutkimuksesta (Tutkija Katri Aaltonen, Kelan tutkimusosasto)

Sessio 5: Reiluus? Oikeus? Kohtuus? Miten määrittää kestävä eläkepolitiikka?

Eläkesessiossa tarkastellaan eläkejärjestelmien kehitystä kestävyyden ja rahoituksen näkökulmista sekä eri eläkkeensaajien kohtuullista ja riittävää toimeentuloa.  Esityksissä luodaan katsaus eläkejärjestelmien historiaan, nykytilaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

12.30 Avaus (Erikoistutkija Ilpo Airio, Kelan tutkimusosasto)
12.35-13.10 Elinkaaren vaikutus eläkkeiden rahoitukseen (Osastopäällikkö Olli Kangas, Kelan tutkimusosasto)
13.10-13.50 50 vuotta suomalaista työeläkejärjestelmää (Talousjohtaja Jaakko Kiander, Ilmarinen)
13.50-14.00 Keskustelu

14.15-15.30 Eläkkeensaajan monet kasvot

  • Nuoret eläkkeensaajat (Erikoistutkija Karoliina Koskenvuo, Kelan tutkimusosasto)
  • Työikäiset eläkkeensaajat (Erikoistutkija Jenni Blomgren, Kelan tutkimusosasto)
  • Vanhuuseläkeikäiset kansaneläkkeen saajat (Ilpo Airio & Minna Nurminen, Kelan tutkimusosasto ja sosiaalityöntekijä Suvi Linnanvirta, Auroran sairaala)
  • Perhe-eläkkeen saajat (Tutkija Elina Ahola, Kelan tutkimusosasto)

Sessio 6: Asiakas vai järjestelmä? Sosiaalisen kestävyyden edellytyksiä

Hyvä asiakaspalvelu varmistaa asiakkaan pääsyn oikeuksiinsa  - eikä asiakasta osata palvella hyvin ellemme tunne heitä. Miten tavoittaa köyhät ja vaivaiset, miten varmistaa ettemme käännytä tarvitsevaa pois, mitä meidän pitäisi tietää Kelan asiakkaista? Millainen asiakaspalvelu on sosiaalisesti kestävää?

12.30 Avaus (Johtaja Helena Pesola, Kela)

Asiakkuuden trendit

12.45 Kenen tulisi ottaa vastuu moniammatillista tukea tarvitsevista nuorista? (Asiantuntija, tutkija VTT Anne Määttä, DIAK)
13.00 Poimintoja asiakastutkimuksen tuloksista vuosien varrelta (Ryhmäpäällikkö Hannu Mattila & erikoistutkija Markku Laatu, Kelan tutkimusosasto)
13.15 Consensual justice in social security matters – the role of oral proceedings (Tutkija Petra Hietanen-Kunwald, Helsingin yliopisto)
13.30 Väestön asenteet eri asiakasryhmiä kohtaan (Johtava tutkija Mikko Niemelä, Kelan tutkimusosasto)
13.45 Köyhät ja vaivaiset hyvinvointipalvelujen Ikeassa (Erikoistutkija Markku Laatu, Kelan tutkimusosasto)
14.00 Kuntoutuja vai ihminen palveluiden ja tutkimuksen ristiaallokossa (Johtava tutkija Riitta Seppänen-Järvelä & johtava tutkija Anna-Liisa Salminen, Kelan tutkimusosasto ja puheenjohtaja Jukka Sariola, Lihastautiliitto)

Kelan tutkimus asiakkaan asialla

14.45-15.45 Keskustelua vetää professori, johtava tutkija Marketta Rajavaara (Kelan tutkimusosasto)

Asiantuntija, tutkija, VTT Anne Määttä, DIAK
vakuutuspiirin johtaja Tuula Soukkanen, Pohjois-Savon vakuutuspiiri
Aluejohtaja Sirkka Hongell,  Etelä-Suomen vakuutusalue, Kela
Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin, Eduskunnan oikeusasiamies
Emerita tutkimusprofessori Katri Hellsten
Puheenjohtaja Jukka Sariola, Lihastautiliitto