Erityiskorvaus ja muut lääkkeiden korvausoikeudet

Oikeutta lääkkeen erityiskorvaukseen, rajoitettuun korvaukseen tai kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen haetaan Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla.

Näin haet korvausoikeutta

  1. Toimita lääkärinlausunto Kelaan mahdollisimman pian. Voit myös pyytää lääkäriä lähettämään lausunnon Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Erillistä hakemusta ei tarvita. Jos olet työpaikkakassan jäsen, toimita lausunto työpaikkakassaan.
  2. Voit tarkistaa OmaKelasta, onko lääkärinlausuntosi saapunut Kelaan ja onko korvausoikeus myönnetty. Asiointipalvelun vasemmassa valikossa on kohta ”Lääkkeiden korvausoikeudet”, jos sinulla on korvausoikeushakemus vireillä tai aiempia korvausoikeutta koskevia päätöksiä.

Kuka voi saada korvausoikeuden?

Korvausoikeus voidaan myöntää, kun Kelan määrittelemät korvausoikeuden edellytykset täyttyvät

Päätös korvausoikeudesta ja uusi Kela-kortti

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat päätöksen postitse. Jos korvausoikeus myönnetään, saat myöhemmin myös uuden Kela-kortin, johon on merkitty korvausoikeuden numero.

Kun korvausnumero alkaa numerolla

  • 1, kyse on oikeudesta ylempään erityiskorvaukseen (100 %)
  • 2, kyse on oikeudesta alempaan erityiskorvaukseen (65 %)
  • 3,  kyse on oikeudesta rajoitettuun peruskorvaukseen (40 %)
  • 5, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (65 %)
  • 6, kyse on oikeudesta kliinisen ravintovalmisteen korvaukseen (40 %).

Korvausoikeus voi olla määräaikainen tai pysyvä. Sinulle myönnetyn korvausoikeuden voimassaolon voit tarkistaa Kela-korttisi kääntöpuolelta, sinulle lähetetystä korvausoikeuspäätöksestä tai Kelan asiointipalvelusta.

Esimerkkejä Kela-kortin korvausmerkinnöistä

  • YE 103 tarkoittaa, että ylempi erityiskorvausoikeus 103 (diabetes, insuliinihoito) on voimassa ilman määräaikaa.
  • AE 203/08.21 tarkoittaa, että alempi erityiskorvausoikeus 203 (krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet) on voimassa 31.08.2021 saakka.

Kela ei erikseen ilmoita määräaikaisen korvausoikeuden päättymisestä. Tarvittaessa voit hakea jatkoa korvausoikeudelle uudella lääkärinlausunnolla.

Korvaus apteekista

Apteekki tarkistaa oikeutesi korvaukseen sähköisesti Kelasta. Kun sinulle on myönnetty korvausoikeus ja alkuomavastuusi on täyttynyt, saat apteekista heti sinulle kuuluvan korvauksen. Saat korvauksen, vaikka sinulla ei vielä olisi uutta Kela-korttia.

Takautuva korvaus Kelasta

Erityiskorvaus lääkkeestä, korvaus rajoitetusti peruskorvattavasta lääkkeestä ja korvaus kliinisestä ravintovalmisteesta voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun lääkärinlausunto on saapunut Kelaan. Korvaus voidaan maksaa jo ennen lausunnon toimittamista tehdyistä ostoista, jos muut korvaamisen edellytykset täyttyvät. Korvausta on haettava 6 kuukauden kuluessa lääkkeen ostopäivästä.

Osa lääkeaineista on sekä rajoitetusti peruskorvattavia että rajoitetusti erityiskorvattavia samoilla lääketieteellisillä edellytyksillä. Lääketieteellisten edellytysten täyttyessä asiakkaalle myönnetään aina rajoitettu erityiskorvausoikeus. Asiakkaalle saatetaan myöntää poikkeuksellisesti myös rajoitettu peruskorvausoikeus esim. takautuvien korvausten maksamista varten.

Lue lisää