Työmarkkinatuen odotusaika koulutusta vailla oleville

Jos sinulla ei ole ammatillista koulutusta, voit saada työmarkkinatukea vasta 5 kuukauden (21 viikon) odotusajan jälkeen. Odotusaikaa ei ole, jos saat työmarkkinatukea välittömästi työttömyyspäivärahan (perus- tai ansiopäivärahan) enimmäisajan jatkoksi.

Miten odotusaika alkaa?

Odotusaika alkaa

  • kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi
  • kun ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi ja kun päätoimiset opintosi ovat päättyneet
  • kun korvaukseton määräaika eli karenssi päättyy
  • kun työssäolovelvoite täyttyy.

Odotusaika silloin, jos olet saanut työssäolovelvoitteen

Jos olet alle 25-vuotias eikä sinulla ole ammatillista koulutusta ja olet menettänyt oikeutesi työttömyysetuuteen sen takia, että et ole hakenut koulutukseen tai ottanut opintopaikkaa vastaan ja saanut tämän takia TE-palveluiden asettaman 21 viikon työssäolovelvoitteen, odotusaika alkaa velvoitteen täyttymisen jälkeen. Jos olet velvoitteen täyttyessä työllistämistä edistävässä palvelussa, odotusaika alkaa vasta palvelun päätyttyä.

Mikä lyhentää odotusaikaa?

Odotusaikaa lyhentävät täydet kalenteriviikot, joina olet

  • ollut työssä, joka voidaan lukea työssäoloehtoon
  • työllistynyt yrittäjänä, ja työ voidaan lukea yrittäjän työssäoloehtoon
  • saanut työttömyysetuutta edellisen 2 vuoden aikana tai joina olisit muuten ollut oikeutettu työttömyysetuuteen, mutta et ole saanut työttömyysetuutta odotusajan, työmarkkinatuen tarveharkinnan (tulojen) tai omavastuuajan takia
  • saanut työttömyysetuutta toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä edellisen 2 vuoden aikana.

Esimerkiksi TE-toimiston asettaman karenssin aikana tehtyä työtä ei kuitenkaan voida vähentää odotusajasta.

Kuka päättää odotusajasta?

Kela ratkaisee odotusajan pituuden. Kela saa TE-palveluilta tietoja koulutukseen hakemisesta, karenssin päättymisestä ja työssäolovelvoitteen täyttämisestä. Odotusaika ratkaistaan näiden tietojen perusteella.

Lue lisää