Opintolainavähennyksen määrä

Opintolainavähennys on 30 prosenttia siitä opintolainan määrästä, joka ylittää 2 500 euroa. Sinun tulee siis nostaa opintolainaa yli 2 500 euroa, jotta voit saada vähennyksen.

Saat vähennyksen niistä opintolainoista, jotka olet nostanut 1.8.2005 tai sen jälkeen aloittamiesi korkeakoulututkinto-opintojen aikana. Lainapääomaan lisättyjä korkoja ei lasketa mukaan lainamäärään. Jos olet nostanut opintolainaa aikaisemmin toisen asteen opintoihin, myöskään niitä ei lasketa mukaan.

Jos maksat opintolainaasi takaisin jo opintojen aikana, se pienentää opintolainavähennyksesi määrää. Sinun ei siis kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen aikana eikä myöskään valmistumisvuoden aikana.

Voit arvioida laskurin avulla, kuinka paljon voit saada opintolainavähennystä.

Enimmäismäärä

Opintolainavähennyksessä on enimmäismäärä, joka perustuu suoritettavan tutkinnon laajuuteen.

Suomessa suoritettava alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, op Huomioitava lainan enimmäismäärä, e Opintolainavähennyksen enimmäismäärä, e
300 18 000 4 650
330 20 000 5 250
360 21 600 5 730
Suomessa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto
Tutkinnon laajuus, op Huomioitava lainan enimmäismäärä, e Opintolainavähennyksen enimmäismäärä, e
180 10 800 2 490
210 12 800 3 090
240 14 400 3 570
270 16 400 4 170

Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, opintolainavähennyksen enimmäismäärä on suurempi. Jos suoritat ulkomailla ylemmän korkeakoulututkinnon, jonka tavoitteellinen suorittamisaika on esimerkiksi 5 lukuvuotta,

  • huomioitava lainan enimmäismäärä on 31 500 euroa ja
  • opintolainavähennyksen enimmäismäärä on 8 700 euroa.

Opintolainavähennyksen enimmäismäärä lasketaan niin, että jokaista lukuvuotta kohti huomioidaan 9 kuukauden laina ja lukukautta kohti 5 kuukauden laina. Vähennyksessä huomioitava lainamäärä on enintään

  • 400 e/kk suomalaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa
  • 700 e/kk ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetussa tutkinnossa.

Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä, minkä suuruisia opintolainaeriä nostat tai milloin ne nostat. Huomioimme kaikki korkeakouluopintojen aikana nostetut opintolainat täysimääräisesti, mutta yhteismäärän osalta enintään enimmäislainamäärän verran.

Esimerkki

Ammattikorkeakouluopiskelija on suorittanut 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnon määräajassa. Tutkinnon suorittamislukukauden lopussa hänellä on opintolainaa 16 020 euroa. Tästä summasta vähennetään lainat, jotka opiskelija on nostanut korkeakouluopintoja edeltäneisiin toisen asteen opintoihin (4 400 euroa), ja korkeakouluopintojen aikana pääomitetut eli lainapääomaan lisätyt korot (440 euroa). Opiskelijan korkeakouluopintojen aikana nostamien opintolainojen määräksi jää 11 180 euroa.

Tutkinnon tavoiteaikaa (3,5 lukuvuotta) vastaava tutkintokohtainen lainamäärä on (3,0 lv x 9 kk/lv + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa. Opintolainavähennyksen suuruus lasketaan opiskelijan henkilökohtaisen lainamäärän perusteella, koska se on pienempi. Opintolainavähennys on (11 180 – 2 500) x 30 % = 2 604 euroa.

Maksaminen

Jos Kela myöntää sinulle opintolainavähennyksen, se toimittaa verovähennyksessä tarvittavat tiedot Verohallinnolle. Kela ilmoittaa Verohallinnolle myös opintolainasi lyhennykset. Sinun ei siis tarvitse tehdä itse mitään muuta kuin lyhentää lainaasi saadaksesi vähennyksen.

Opintolainavähennysoikeutesi alkaa tutkinnon suorittamisvuotta seuraavana vuonna. Huomaathan, että tutkinnon suorittamisvuonna tai aikaisemmin tekemäsi lainan lyhennykset eivät oikeuta vähennykseen. Sinun ei siis kannata maksaa opintolainaa takaisin opintojen eikä valmistumisvuoden aikana.

Kun lyhennät opintolainaasi, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Vähennys tehdään vuosittain lainanlyhennysvuoden verosta. Menettelyä jatketaan, kunnes vähennyksesi on käytetty. Vähennys voidaan kuitenkin tehdä enintään tutkintosi suorittamisvuotta seuraavien 10 vuoden aikana.

Jos opintolainan lyhennys ja opintolainavähennys ovat yhteensä enemmän kuin verojesi määrä, Verohallinto huomioi asian myöhempien vuosien verotuksessa. Saat verovähennyksen sitten, kun sinulla on tuloja ja maksettavia veroja riittävästi.

Sinulle myönnetty opintolainavähennys jää käyttämättä,

  • jos et maksa Suomeen veroja tutkinnon suorittamisvuotta seuraavien 15 vuoden aikana tai
  • jos et maksa pankille takaisin opintolainaasi.
Esimerkki: Tutkinto on suoritettu 1.8.2014 tai sen jälkeen
  Esimerkki 1 Esimerkki 2
Suoritettu tutkinto 210 op:n ammattikorkeakoulututkinto 300 op:n alempi ja ylempi korkeakoulututkinto
Lainavähennykseen oikeuttava tutkinnon suorittamisaika 3,5 + 1,0 = 4,5 lukuvuotta 5,0 + 2,0 = 7,0 lukuvuotta
Huomioon otettavan opintolainan enimmäismäärä (3,0 x 9 kk + 5 kk) x 400 e/kk = 12 800 euroa 5,0 x 9 kk x 400 e/kk = 18 000 euroa
Opintolainavähennyksen enimmäismäärä (12 800 - 2 500) x 30 % = 3 090 euroa (18 000 - 2 500) x 30 % = 4 650 euroa
Lainan lyhennys 200 e/kk eli 2 400 e/v 2 000 e/v
Verovähennys Ensimmäisenä vuonna 2 400 euroa ja toisena 690 euroa Kahtena ensimmäisenä vuonna 2 000 euroa ja kolmantena vuonna 650 euroa