Perustulokokeilun aineistot tutkimuskäyttöön

Perustulokokeilusta kertyi rekisteriaineisto, ja lisäksi arviointihankkeessa kerättiin kyselyaineisto. Aineistot on mahdollista saada tutkimuskäyttöön.

Perustulorekisteri 

Perustulorekisteri on saatavissa tutkimuskäyttöön valmisaineistona Tilastokeskuksen Fiona-etäkäyttöjärjestelmässä. Rekisteriin kerättyjä tietoja saa käyttää vain perustulokokeilua koskevissa tutkimuksissa.

Aineiston käyttäjä hakee tietolupaa Kelasta. Luvan myöntämisen jälkeen Tilastokeskus avaa pääsyn perustulorekisteriin Fiona-etäkäyttöjärjestelmässä. 

Perustulorekisteri sisältää perustulokokeilun kohdejoukon eli tiedon henkilön kuulumisesta perustulokokeilun koe- tai verrokkiryhmään. Lisäksi aineisto sisältää tiedot ajanjaksoista, joilta perustuloa on maksettu, perustulomaksut ja takaisinkuittaukset. 

Perustulorekisteri ei sisällä henkilöstä muita tietoja, esimerkiksi taustatietoja tai tietoa työssäkäynnistä. Nämä tiedot voidaan yhdistää perustulorekisteriin Tilastokeskuksen muista aineistoista, joihin haetaan käyttölupaa Tilastokeskuksesta.

Miten haen Kelasta tietolupaa perustulorekisteriin?

Tietolupaa haetaan Kelasta hakemuslomakkeella

Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan: 

  • ajantasainen tutkimussuunnitelma 
  • tietosuojaseloste
  • julkaisusuunnitelma 
  • salassapitositoumus kaikilta tietoja käsitteleviltä
  • laskutustiedot. 

Määrittelydokumenttia ei tarvita. Merkitse hakemuslomakkeeseen, että tietolupaa haetaan perustulorekisterin valmisaineistoon. Hakemusasiakirjoista tulee lisäksi ilmetä, mihin aineistoihin perustulorekisteri yhdistetään.

Toimita hakemus liitteineen sähköisesti Kelaan osoitteeseen kirjaamo@kela.fi.

Perustulokokeilun kyselyaineisto

Syksyllä 2018 toteutettiin perustulokokeilun kysely perustulokokeilun koe- ja verrokkiryhmille. Kyselyaineisto on saatavilla Yhteiskuntatieteellisestä tietoarkistosta tutkimuskäyttöön, myös pro gradu -tutkielmiin sekä lisensiaatti- ja väitöstutkimuksiin. 

Lisätietoja aineistoista antavat

  • tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen, p. 050 331 3982, etunimi.sukunimi@kela.fi
  • tutkija Miska Simanainen, p. 050 552 2095, etunimi.sukunimi@kela.fi.