Suomesta työnhakuun ulkomaille

Voit oleskella ulkomailla menettämättä oikeuttasi työttömyysetuuteen, jos:

  • ilmoittaudut työnhakijaksi toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä (koskee vain peruspäivärahaa) tai
  • oleskelet ulkomailla tilapäisesti ja pidät ulkomailla oleskelusi ajan työnhakusi voimassa Suomessa. Olet myös valmis vastaanottamaan Suomessa töitä tai TE-palveluiden työllistymistä edistäviä palveluita (koskee sekä peruspäivärahaa että työmarkkinatukea).

Jos sinulle maksetaan Kelan etuutta ja olet muuttamassa ulkomaille, lue lisää etuuksien maksamisesta ulkomaille.

Päivärahan maksaminen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin

Säilytät oikeutesi Kelan maksamaan peruspäivärahaan tai työttömyyskassan työttömyyspäivärahaan enintään 3 kuukauden ajan, jos haet töitä toisesta EU- tai Eta-maasta tai Sveitsistä. Työmarkkinatukea ei kuitenkaan tällaisessa tilanteessa makseta.

Toimi näin, jos lähdet toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin työnhakuun:

  • Ilmoita lähdöstäsi hyvissä ajoin TE-palveluihin. Siellä tutkitaan, voitko saada tukea työnhaun aikana.
  • Pyydä Kelasta tai työttömyyskassastasi U2-lomake viimeistään 2 viikkoa ennen lähtöpäivää. Ota lomake mukaan työnhakumaahan.
  • Ilmoittaudu paikallisille työvoimaviranomaisille 7 päivän kuluessa. Jos et saa U2-lomaketta ajoissa, rekisteröidy ilman sitä.
  • Noudata työnhakuun liittyviä velvoitteita.

Kela tai työttömyyskassa maksaa sinulle etuuden samoin ehdoin kuin Suomessa oleskelevalle työnhakijalle. Peruspäivärahan maksaminen alkaa sen jälkeen, kun työnhakumaan työvoimaviranomaiselta saatu vahvistus rekisteröitymisestä on saapunut Kelaan. Maksaminen ei keskeydy, jos palaat Suomeen 3 kuukauden kuluessa ja ilmoittaudut palattuasi TE-palveluihin. Jos ilmoittautuminen myöhästyy, menetät oikeuden työttömyyspäivärahaan.

Tilapäinen oleskelu ulkomailla

Jos työnhakusi on Suomessa voimassa, voit oleskella ulkomailla ilman, että menetät oikeuden peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen. Edellytyksenä kuitenkin on, että sinun katsotaan edelleen asuvan vakinaisesti Suomessa.

Jos sinulle osoitetaan työ tai saat kutsun työhaastatteluun, sinun pitää pystyä palaamaan pikaisesti Suomeen.

Työttömyysetuuden hakeminen, jos asut ulkomailla

Jos olet työskennellyt Suomessa ja muutat tai palaat toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, voit hyödyntää Suomessa tekemääsi työtä, jos haet työttömyysetuutta asuinmaastasi. Työhistoriaa koskevat edellytykset ovat useissa EU- ja Eta-maissa samankaltaiset kuin Suomessa.

Suomessa tehty työ voidaan todistaa U1-lomakkeella. Voit pyytää lomakkeen Kelasta tai työttömyyskassastasi esimerkiksi puhelimitse. Pyydä lomaketta ajoissa, sillä sen laatiminen voi viedä aikaa. Kelassa lomakkeeseen liittyvistä asioista vastaa KV-keskus.