Markku Laatu

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: VTL
Puhelin: 050 576 8928
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • sosiaalipolitiikka
 • sosiaaliturvan ja erit. viimesijaisen toimeentuloturvan toimeenpano
 • kansalaisten ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet
 • kestävä hyvinvointi ja ekososiaalinen sosiaalipolitiikka
 • etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän kohtaaminen

Esittely

Työskentelen erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet erityisesti perustoimeentulotuen käyttöä, toimeenpanoa ja sen valmistelua, sekä Kelan asiakkaiden kokemuksia Kelan palveluista ja sosiaaliturvajärjestelmän toimivuudesta.

Käynnissä olevat hankkeet

 • Päätösten oikeellisuus ja työn laadunvalvonta Kelan perustoimeentulotukityössä
 • Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla
 • Asiakkaiden asiointi Kelassa

Julkaisuja

 • Eronen A, Heinonen H-M, Järvinen A, Laatu M, Londén P, Peltosalmi J. Sosiaalibarometri 2021. Toimeentulotuki ja asuminen. Helsinki: SOSTE Suomen sosiaali- ja terveys ry, 2021
 • Sihvonen E, Juvonen-Posti P, Tuovinen A-K, Seppänen L, Saikku P, Blomgren S, Heinonen H-M, Laatu M, Mattila M, Näsi E, Korpela K, Tervola J, Joensuu M, Unkila K, Virrankari L. Tutkimuskatsaus Suomen sosiaaliturvan monimutkaisuuteen. Virrankari ym. (toim.) Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 2021:1, Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö
 • Korpela T, Heinonen H-M, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020
 • Laatu M, Airio I, Mattila H. Perustoimeentulotukiasiakkaiden käsityksiä ja kokemuksia toimeentulotukiuudistuksesta ja Kelan palveluista. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 116-151.
 • Heinonen H-M, Laatu M. Hallinnollisen päätöksenteon rationaalisuus toimeentulotukiuudistuksen valmistelussa. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 60-115.
 • Heinonen H-M, Laatu M. Huolella harkiten? Kunnista Kelaan siirtyneiden työntekijöiden kokemuksia toimeentulotukityön harkinnan edellytyksistä. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. (toim.) Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 244-277.
 • Blomgren S, Saikkonen P, Heinonen H, Laatu M. Miten yhdenvertaisuus toteutuu viimesijaisessa turvassa? Kelan ja kuntien yhteinen vastuu. Julkaisussa Korpela T, Heinonen H, Laatu M, Raittila S ja Ylikännö M. Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit. Helsinki: Kela, Teemakirja 18, 2020, 212-243.
 • Raittila S, Korpela T, Ylikännö M, Laatu M, Heinonen H-M, Jauhiainen S, Helne T. Nuoret ja perustoimeentulotuen saanti. Rekisteriselvitys. Helsinki: Kela, Työpapereita 138, 2018
 • Laatu M, Heinonen H-M, Sandelin I. Vantaan toimeentulotuen palveluyhteistyökokeilu: asiakkaiden ja työntekijöiden kokemuksia Kelan ja sosiaalitoimen palveluyhteistyöstä. Helsinki: Kela, Työpapereita 74, 2016