Päivi Tillman

Titteli: Erikoistutkija, virkavapaalla
Koulutus: VTL
Puhelin: 020 634 1927
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • rekisteritutkimus
 • omaishoito
 • sairausvakuutus
 • matkakorvaus

Julkaisuja

 • Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvausten vuotuiset omavastuukatot. Laskelmia vuotuisten omavastuukattojen yhdistämisestä ja liukuvasta vuosikatosta. Kela, Työpapereita 160, 2021.
 • Antikainen H, Tillman P. Sairausvakuutuslain ja vammaispalvelulain mukaisia matkoja on mahdollista yhdistellä. Suomen Lääkärilehti 2020; 75 (13): 827 – 832.
 • Virta L, Tillman P, Blomgren J. Rekisteritutkimus psyykenlääkkeiden käytön yleisyydestä oululaisilla omaishoitajilla vuonna 2013. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 2019; 56 (3): 204–215.
 • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P. Taksimatkojen yhdistelypotentiaalin arviointi paikkatietoanalyysillä. Terra, Maantieteellinen aikakauskirja, Vol 130, issue 4, 2018.
 • Juntunen K, Salminen A-L, Törmäkangas T, Tillman P P, Leinonen K, Nikander R. Perceived burden among spouse, adult child and parent caregivers. J Adv Nurs 2018.
 • Turunen E, Tillman P. Kun vain lähdettäisiin ajoissa. Matkakorvausten käyttäjien kokemuksia sairausvakuutuksen korvaamista matkoista. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan Raportteja 6, 2017.
 • Turunen E, Tillman P, Maunula N. Yöpyminen sairaanhoidon matkalla. Sairausvakuutuksen yöpymiskorvaukset ja potilashotellitoiminta Suomessa sekä katsaus potilashotellitoimintaan ja tutkimuskirjallisuuteen muissa Pohjoismaissa. Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 1, 2016.
 • Antikainen H, Rusanen J, Tillman P. Sairausvakuutuksen korvaamien taksimatkojen yhdistelyllä saavutettavien säästöjen arviointi. Paikkatietoanalyysi Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella tehdyistä taksimatkoista vuonna 2015. Kela, Työpapereita 142, 2018.
 • Tillman P, Kaliva K, Valaste M. Sairausvakuutuksen matkakorvausten alueelliset erot. Menetelmällinen tarkastelu kiireettömistä kuljetuksista vuonna 2014. Kela, Työpapereita 127.
 • Tillman P. Omaishoitajat rekisteritietojen valossa: omaishoitajien ja hoitopalkkioiden määrä, tulotaso ja tiettyjen Kelan etuuksien käyttö. Teoksessa: Omais- ja perhehoidon kehitys vuosina 2015-2018. Päätelmät ja suositukset jatkotoimenpiteiksi. STM Raportteja ja muistioita 61/2018.
 • Kalliomaa-Puha L, Tillman P ja Saarikallio-Torp M. Palvelujen kohtaamattomuus. Monikkoperheiden ja lasten omaishoitajien kokemuksia. Teoksessa Tuulio-Henriksson, A, Kalliomaa-Puha, L ja Rauhala, P. Harkittu, tutkittu, avoin. Marketta Rajavaaran juhlakirja. Kela, 2017.
 • Kalliomaa-Puha L ja Tillman P. Äiti on aina äiti. Lasten omaishoitajien arjen haasteet. Teoksessa Haataja, A; Airio, I; Saarikallio-Torp, M; Valaste, M; toim. Laulu 573566 perheestä. Lapsiperheet ja perhepolitiikka 2000-luvulla. Kela, Teemakirja 15, 2016.
 • Julkaisut HELDA-tietokannassa

Blogikirjoituksia

 • Mitä jos sairausvakuutuksen lääke- ja matkakatto olisivatkin yhdessä? Kelan tutkimusblogi 15.4.2021
 • Kerralla kattoon – mistä lääkehoidoista on kyse? Kelan tutkimusblogi 25.3.2021
 • Liukuva lääke- ja matkakatto voisi auttaa alkuvuoteen kasautuviin suuriin sairauskuluihin Kelan tutkimusblogi 19.1.2021
 • Toimeentulotuen käyttö terveydenhuollon asiakasmaksuihin näyttää vakiintuneelta – Muuttuuko tilanne, jos asiakasmaksulain huojennuspykälän tiukennus toteutuu? Kelan tutkimusblogi 1.12.2020
 • Sairaan kallis alkuvuosi Kelan tutkimusblogi 1.12.2020
 • Taksimatkojen yhdistely tuottaa säästöjä etenkin kaupungeissa. Kelan tutkimusblogi 12.10.2018
 • Tuttu taksi tuo luottamusta – omavastuu jo kipurajoilla. Kelan tutkimusblogi 9.11.2017
 • Matkakorvausten käytössä suuret alueelliset erot. Kelan tutkimusblogi 31.5.2017
 • Uppoavatko matkakorvaukset soten rahapussin pohjalle – pääseekö Lapissa enää hoitoon? 22.12.2016
 • Sääntelyn purku voi tehdä taksimatkasta kalliimman 23.9.2016
 • Mielenterveyspotilaat ovat harvoin omaishoidossa. Kelan tutkimusblogi 9.4.2018
 • Työikäinen omaishoitajaperhe voi joutua rahapulaan. Kelan tutkimusblogi 22.3.2018
 • Omaishoitajat odottavat jo tekoja. Kelan tutkimusblogi 16.3.2017